Výzva k ratifikaci Istanbulské úmluvy

V závěru konference „Evropa bez genderově podmíněného násilí“, která se konala ve dnech 27. a 28. května 2015 v Praze v rámci programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů, vyzvali její účastníci k přijetí Istanbulské úmluvy jednotlivými státy.

Výzva k ratifikaci Istanbulské úmluvy

Evropa bez genderově podmíněného násilí

Ve dnech 27. a 28. května 2015 se v Praze konala mezinárodní konference zaměřená na snížení výskytu genderově podmíněného násilí. Organizovala ji Nadace OSF ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy.

Evropa bez genderově podmíněného násilí

Novinky

Závěrečná mezinárodní konference programu Dejme (že)nám šanci

22. 6. 2017

Mezinárodní konference programu Dejme (že)nám šanci se zaměří na aktuální trendy a výzvy v oblasti genderové rovnosti  a genderově podmíněného násilí. Klade si za cíl přenést do ČR mezinárod...
Příjem žádostí o spolupráci s Norskem ukončen

31. 3. 2017

Příjem žádostí o podporu z Fondu bilaterální spolupráce na posílení a rozvoj spolupráce českých a norských organizací v obou programových oblastech byl k 31. 3. 2017 ukončen.
Termín pro podání žádostí o spolupráci s Norskem prodloužen

31. 1. 2017

Příjemci programu mohou i nadále podávat žádosti o podporu z Fondu bilaterální spolupráce na posílení a rozvoj spolupráce českých a norských organizací v obou programových oblastech. Předpokládaný ter...

Blog

Hledání inspirace za polárním kruhem

26. 10. 2016

Organizace GIC NORA vyslala do Norska na krátkou studijní cestu tříčlenný expertní tým složený z Kateřiny Hodické (ředitelka organizace), Barbary Dobešové (socioložka) a Lukáše Slavíka (sociolog) za účelem prohloubení odborných znalostí v oblasti nerovného odměňování žen a mužů a navázání spolupráce s norskými organizacemi (KUN Center for Gender Equality, Confederation of Norwegian Enterprise  a Institute for Social Research).