Výzva k ratifikaci Istanbulské úmluvy

V závěru konference „Evropa bez genderově podmíněného násilí“, která se konala ve dnech 27. a 28. května 2015 v Praze v rámci programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů, vyzvali její účastníci k přijetí Istanbulské úmluvy jednotlivými státy.

Výzva k ratifikaci Istanbulské úmluvy

Evropa bez genderově podmíněného násilí

Ve dnech 27. a 28. května 2015 se v Praze konala mezinárodní konference zaměřená na snížení výskytu genderově podmíněného násilí. Organizovala ji Nadace OSF ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy.

Evropa bez genderově podmíněného násilí

Novinky

Vzděláváním a aktivním občanstvím k lepší Evropě!

27. 6. 2016

Ohlédnutí za Fórem základních práv 2016, které si pod heslem Právo, respekt a realita jako evropské hodnoty snažilo nabídnout východisko pro řešení současných problémů a přispět k ochraně a prosazován...
Nadace Open Society Fund Praha přijímá přihlášky ke studijní cestě do Norska

26. 5. 2016

Od 20. května 2016 se mohou zaměstnanci a spolupracovníci organizací podpořených v rámci programu Dejme (že)nám šanci hlásit ke školení školitelů pro práci s filmem Zuřivec. Školení povede organizace ...

Blog

Česká republika se jako 41. země připojila k Istanbulské úmluvě

Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem | 4. 5. 2016

Česká republika podpis Istanbulské úmluvy již několikrát avizovala a několikrát odsunula, až to začínalo vypadat, že k němu nikdy nedojde. Nečekané se však stalo skutkem – JUDr. Emil Ruffer, velvyslanec ČR při Radě Evropy, stvrdil v pondělí 2. května svým podpisem připojení České republiky k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (zkráceně Istanbulská úmluva). Ratifikace by měla proběhnout do poloviny roku 2018.