Domácí násilí a rovné příležitosti se dostaly na první stránky novin a časopisů. O našich tématech se mnohem více píše a mluví.

Díky spolupráci s médii ví o tématu domácího násilí a rovných příležitostí mnohem víc lidí než před začátkem programu. Mlčení a skrývání problémů ještě nikomu nepomohlo, zato informace a správně volená slova mohou změnit mnoho.

Jen na stanicích komerčních rádií Evropa 2 a Frekvence 1 slyšelo podle měření něco o tématu více než 6 milionů lidí. Příjemci v oblasti rovných příležitostí uveřejnili 1500 mediálních výstupů v tištěných i elektronických médiích. Kampaně zaměřené na skrytou chudobu žen, kybernásilí a domácí násilí mění pohled veřejnosti na toto téma. Do kampaně Mlčení bolí se zapojila řada známých osobností jako Michaela Mauerová, Jiří Bartoška, Roman Šebrle. Kampaň Konec skryté chudoby ukazovala na fakt, že 90 % chudých seniorů jsou ženy a že 40 % rodin samoživitelek žije pod hranicí chudoby.

Další dopady…