Konečně podloženo – 135 nových, dosud chybějících výzkumů a analýz poskytuje podklady pro řešení problémů.

Podložené informace a přesné údaje jsou klíčem ke každému úspěšnému plánování. V ČR mnoho dat k rozsahu domácího násilí a problematice rovných příležitostí chybělo. Podpořené analýzy a výzkumy pomohly vytáhnout celou oblast ze světa mýtů a dát jí konkrétní rozměry.

Nyní například víme, že domácímu násilí byla v ČR vystavena každá třetí žena nebo že stát každoročně zaplatí za řešení následků domácího násilí více než miliardu korun. V roce 2011 bylo zastoupení žen ve vrcholových orgánech soukromých firem pod 33%, na konci projektu dosahovalo zastoupení 36% žen. Jiné výzkumy sledovaly rozsah tzv. strukturálního násilí, ekonomické dopady mateřství na život ženy, zastoupení žen v politice nebo rozsah kybernásilí. Podrobná a přesná data pomohou ČR lépe nastavovat podpůrné programy a také ušetřit značné prostředky ze státního rozpočtu.

Další dopady…