Neziskovky, instituce a státní správa zasedly ke společným stolům.

Aktivity podpořené programem usnadňují politikům a zástupcům státní správy cestu k pochopení problémů z oblastí domácího násilí i rovných příležitostí. To se projevuje na kvalitě přijímaných zákonů i na angažmá na úrovni krajů a obcí.

Organizace Persefona spolu s Gender Studies přinesla při veřejném slyšení do senátu cenné informace o kybernásilí a seznámila senátory s jeho podobou a rozsahem v ČR. ProFem aktivně podpořil přijetí dvou nových zákonů – o náhradním výživném a bezplatné právní pomoci. Organizace Genderové informační centrum NORA realizovala 17 kulatých stolů pro krajské samosprávy a úředníky o problému nerovnosti platů žen a mužů. Zúčastnilo se jich 261 osob.

Další dopady…