Rovné příležitosti přestaly být v prostředí byznysu opomíjeny.

Firem, které se chovají zodpovědně, je stále více. V rámci evropské Charty diverzity jich organizace Byznys pro společnost propojila už přes 50 a další se přidávají. Zajímá je nejen koncept diverzity, ale hledají i cestu jak pozitivně motivovat své zaměstnance.

Firmy začaly podporovat rovné příležitosti v přístupu k rodičovské dovolené a návratu do práce. Otevřely téma stejné odměny za stejnou práci, diskriminace při přijímacích řízeních nebo zastoupení žen ve vedení firem. Na základě příkladů ze zahraničí zavedly některé firmy systém dobrovolných závazků. V Moravskoslezském kraji pak Národní klastrová asociace zkoumala, jak se promítá téma rovnosti do dokumentů v IT firmách a v automobilovém průmyslu a pomohla zároveň zapracovat témata rovnosti do jejich interních dokumentů.

 

Další dopady…