Aspekty genderové dimenze korupce v mezinárodním kontextu

Project: U4 – Study visit to Norway

Organization: Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Cílem studie je představit zkušenosti z praxe odborníků norské protikorupční organizace U4 v kontextu závěrů mezinárodních analýz a z nich plynoucích opatření, navrhnout analytické nástroje a postupy pro mapování vztahu genderu a korupce, porovnat závěry projektu Neúplatné ženy s výsledky mezinárodních studií a rámcově určit strategie, jak analytické postupy uvádět do praxe. Téma genderu a korupce je ve světovém měřítku aktuální, dosud ale žádná z realizovaných studií nepřinesla jednoznačný závěr, který by potvrzoval, že ženy jsou méně korumpovatelné než muži. Vztah mezi korupcí a genderem je třeba pojímat komplexněji, s přesahem do dalších odvětví, na korupci má vliv mnoho faktorů, nejen gender.