Setkání příjemců grantu 30. 9. 2015 – poster session