Setkání příjemců grantu 30. 9. 2015

Setkání příjemců grantu programu Dejme (že)nám šanci se pod názvem „Sdílím, tedy jsem“ konalo 30. září 2015 v Praze. Jak už název vypovídá, jeho cílem bylo vytvořit dostatečný prostor pro navázání kontaktů s dalšími realizátory a umožnit vzájemnou výměnu informací, zkušeností a inspirací.