Opět přijímáme žádosti o peníze z Norských fondů

30. 7. 2014

Dnešním dnem otevíráme mimořádnou výzvu v programu Dejme (že)nám šanci financovaném z Norských fondů. Nadace Open Society Fund Praha v ní rozdělí celkem 32 milionů korun na velké granty zaměřené na prevenci domácího násilí. Uzávěrka je 30. září 2014.

O granty mohou žádat obce, kraje, firmy, akademický sektor, nevládní i jiné organizace. Na zpracování žádosti mají 2 měsíce. Projekty by měly v prvé řadě vést ke snížení domácího násilí, podpořit systémové změny a spolupráci více subjektů.

Granty ve výši 6,2 milionů až 15 milionů korun půjdou na podporu projektů v délce minimálně 12 měsíců. „Plánujeme, že budou moci začít od ledna 2015 a ukončeny musí být do 30. dubna 2016,“ upřesňuje Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme (že)nám šanci v Nadaci Open Society Fund Praha.

Plánujeme podpořit:

  • prevenci domácího násilí,
  • služby pro osoby ohrožené a postižené domácím násilím,
  • analýzy a výzkumy,
  • zvyšování povědomí o domácím násilí,
  • spolupráci s norskými organizacemi.
Více informací v textu samotné výzvy viz Dokumenty a formuláře pro žadatele a v tiskové zprávě.