Termín pro podání žádostí o spolupráci s Norskem prodloužen

31. 1. 2017

Příjemci programu mohou i nadále podávat žádosti o podporu z Fondu bilaterální spolupráce na posílení a rozvoj spolupráce českých a norských organizací v obou programových oblastech. Předpokládaný termín ukončení přijmu žádostí je k 30. 6. 2017. Realizace projektů je tímto prodloužena až do 15. 9. 2017.

Jedním z cílů programu Dejme (že)nám šanci je rozvíjet spolupráci mezi českými a norskými organizacemi. Přímo na sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů je určena částka 3,67 milionu korun ve Fondu bilaterální spolupráce.

Grant lze získat na financování aktivit, které jsou zaměřeny na spolupráci českých a norských organizací a vyplývají z aktuálních potřeb příjemce grantu - tj. nemusí přímo souviset s podpořeným projektem. Grant ale také může vyplývat z aktuálního vývoje projektu a rozvíjet stávající projektové aktivity.

Oprávněnými žadateli o grant na tyto tzv. projekty spolupráce jsou pouze příjemci malých a velkých grantů z programu Dejme (že)nám šanci. Podmínkou žádosti je spolupráce s norskou organizací, či s norským odborníkem, nebo aktivita, která je realizovaná v Norsku, čikterá se zabývá norskou perspektivou.

Vzhledem k navýšení prostředků Fondu jsme lhůtu pro podání žádosti o grant z tohoto fondu prodloužili do odvolání (resp. do vyčerpání alokovaných finančních prostředků), předpokládaný termín ukončení přijmu žádostí je k 30. 6. 2017.

Zatímco projekty realizované v rámci malých i velkých grantů vyžadují spolufinancování ze strany žadatele (ve výši odpovídající typu organizace), projekty spolupráce jsou hrazeny z Fondu bilaterální spolupráce v plné výši 100 %.