Blog

Hledání inspirace za polárním kruhem Hledání inspirace za polárním kruhem

26. 10. 2016

Organizace GIC NORA vyslala do Norska na krátkou studijní cestu tříčlenný expertní tým složený z Kateřiny Hodické (ředitelka organizace), Barbary Dobešové (socioložka) a Lukáše Slavíka (sociolog) za účelem prohloubení odborných znalostí v oblasti nerovného odměňování žen a mužů a navázání spolupráce s norskými organizacemi (KUN Center for Gender Equality, Confederation of Norwegian Enterprise  a Institute for Social Research).

O násilí nestačí vědět, je potřeba o něm umět mluvit O násilí nestačí vědět, je potřeba o něm umět mluvit

10. 10. 2016

Nadace OSF zorganizovala v rámci bilaterálního fondu další úžasnou cestu do Norska. Ve spolupráci s norskou organizací Alternativa násilí a úřadem norské ombudsmanky vyslala dvacítku odborníků na školení školitelů k filmu Zuřivec a připravila prezentace norských aktérů s působností v oblasti domácího násilí. A na tom, že jim školení přineslo mnoho nových poznatků a zkušeností, se nakonec podle hodnocení shodli všichni.

Vzděláváním a aktivním občanstvím k lepší Evropě! Vzděláváním a aktivním občanstvím k lepší Evropě!

Kateřina Hodická | 27. 6. 2016

Ohlédnutí za Fórem základních práv 2016, které si pod heslem Právo, respekt a realita jako evropské hodnoty snažilo nabídnout východisko pro řešení současných problémů a přispět k ochraně a prosazování lidských a základních práv v celé Evropě i mimo ni.

Česká republika se jako 41. země připojila k Istanbulské úmluvě Česká republika se jako 41. země připojila k Istanbulské úmluvě

Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem | 4. 5. 2016

Česká republika podpis Istanbulské úmluvy již několikrát avizovala a několikrát odsunula, až to začínalo vypadat, že k němu nikdy nedojde. Nečekané se však stalo skutkem – JUDr. Emil Ruffer, velvyslanec ČR při Radě Evropy, stvrdil v pondělí 2. května svým podpisem připojení České republiky k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (zkráceně Istanbulská úmluva). Ratifikace by měla proběhnout do poloviny roku 2018.

Spolupráce je běh na dlouhou trať Spolupráce je běh na dlouhou trať

Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme (že)nám | 5. 4. 2016

Aneb co jsem si přivezla ze šedesátého zasedání Commission on the Status of Women v sídle OSN v New Yorku.

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Lenka Lenochová | 21. 12. 2015

Může vyšší počet žen v rozhodovacích funkcích snížit míru korupce? A jaká jsou česká genderová specifika z hlediska obsazování vedoucích pozic státní správy? Potvrdí se předpoklad, že se ženy podílejí na korupci ve stejné míře jako muži? A zvýší-li se počet žen na rozhodovacích pozicích, poroste úměrně s tím i počet korupčních kauz, kterých se přímo účastní?

Domácí násilí jako problém celé společnosti Domácí násilí jako problém celé společnosti

Mgr. Hana Pospíšilová | 14. 12. 2015

Cesta do Norska ve mně vyvolala mnoho očekávání, skutečnost byla nakonec na nové zkušenosti a podnět y ještě bohatší. Nejvíc mě snad překvapil přístup Norů k domácímu, násilí, tolik odlišný od našeho. Snad se mu v České republice brzy přiblížíme.

Tohle není ráj Tohle není ráj

Silvie Lauder | 5. 11. 2015

Norové hledají nové zbraně pro boj s domácím a sexuálním násilím. Jednou z nich je pomoc jeho pachatelům...

Norsko, násilí, gender a silné ženy

Monika Binarová | 5. 10. 2015

Mnoho dat, z nichž můžu čerpat. Nové pohledy na věc. Nová témata, která mě dosud v souvislosti s problematikou domácí násilí nenapadla. Kontakty na zajímavé a fundované lidi, nejen z Norska, ale i z Česka. A nový zápal, který se ve mně probudil. Všichni to ze svého okolí známe. Většinu z nás to nenechává lhostejným. Ale vnitřní užírání se ničemu nepomůže. Musíme jednat. Všichni. Je to totiž problém nás všech. To jsou v kostce hlavní přínosy, které pro mě cesta do Norska znamená.

Norský recept: obětem domácího násilí pomáhá propracovaný systém

Lenka Tréglová | 14. 9. 2015

Na čtyřdenní studijní cestu do Norska jsem si chystala hlavě pevné nervy – měla jsem se za tenhle krátký časový úsek dozvědět, jak tady zacházejí s problematikou domácího násilí. Vzhledem k pověsti skandinávských zemí jsem čekala propracovaný sociální systém a nebyla jsem zklamaná.

1 | 2