Studijní cesta do Norska

Na začátku září 2015 pořádala Nadace OSF ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království v Praze a Úřadem vlády ČR studijní cestu do Norska na téma domácí a genderově podmíněné násilí.

1 | 2