Tiskové zprávy

Reakce nadací rozdělujících prostředky z EHP a Norských fondů na vystoupení poslankyně Chalánkové

11. 5. 2016

Komisařka Jourová a účastníci mezinárodní konference vyzvali k ratifikaci Instanbulské úmluvy

28. 5. 2015

V závěru konference „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“, která se konala ve dnech 27. a 28. května 2015 v Praze v rámci programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů, vyzvali její účastníci k přijetí Istanbulské úmluvy jednotlivými státy. Ve stejném duchu promluvila na akci i komisařka Věra Jourová.

V Praze začíná mezinárodní konference o genderově podmíněném násilí

27. 5. 2015

Již dnes začíná konference „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“, kterou uspořádala Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a Radou Evropy. Zúčastní se jí více než 150 hostů ze 16 zemí.

Nadace OSF vyhlašuje vítězné projekty, které získají granty z Norských fondů

10. 4. 2015

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje projekty, které uspěly v posledních grantových výzvách programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Posledních 22,5 milionů korun rozdělí Nadace OSF mezi 22 projektů. Z toho 13 je zaměřeno na rovné příležitosti žen a mužů a 9 na snižování domácího násilí.

Nadace Open Society Fund Praha rozdělí poslední granty z Norských fondů

14. 11. 2014

Od dnešního dne mohou obce, kraje, firmy, univerzity, nevládní a další organizace v druhém kole žádat o peníze z Norských fondů na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a na snižování domácího násilí. Z celkových více než 155 milionů korun rozdělí Nadace Open Society Fund Praha zbývajících 21,5 milionů korun. Na přípravu žádostí mají organizace dva měsíce, uzávěrka je 14. ledna 2015.

Nadace Open Society Fund Praha opět přijímá žádosti o peníze z Norských fondů

30. 7. 2014

Od dnešního dne mohou obce, kraje, firmy, univerzity, nevládní a další organizace opět žádat o peníze z Norských fondů v programu Dejme (že)nám šanci. V mimořádném grantovém kole rozdělí Nadace Open Society Fund Praha 32 milionů korun na prevenci domácího násilí. Na přípravu žádosti mají organizace dva měsíce, uzávěrka je 30. září 2014.

Nadace OSF Praha jako první vyhlásila projekty, které získají granty z Norských fondů

6. 6. 2014

Nadace Open Society Fund Praha vyhlásila projekty, které uspěly v grantových výzvách programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Jde tak o první z celkem patnácti programů, které jsou v Česku financovány z Norských, nebo EHP fondů, ve kterém přípravy přechází do fáze realizace projektů. Prvních 104 milionů korun rozdělí Nadace OSF mezi 29 úspěšných projektů. Z toho 15 je zaměřeno na rovné příležitosti žen a mužů a 14 na snižování domácího násilí.

Nadace Open Society Fund Praha začíná přijímat žádosti o peníze z Norských fondů

15. 1. 2014

Od dnešního dne mohou obce, kraje, firmy, univerzity, nevládní a další organizace žádat o peníze z Norských fondů na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a na prevenci domácího násilí. V prvním kole rozdělí Nadace Open Society Fund Praha 126 milionů korun z celkem 137 milionů, které jsou v programu Dejme (že)nám šanci k dispozici. Na přípravu žádosti mají organizace dva měsíce, uzávěrka je 14. března 2014.

Nadace Open Society Fund Praha rozdělí 137 milionů korun z Norských fondů

9. 9. 2013

Nadace Open Society Fund Praha dnes zahájila program Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů a který do roku 2016 rozdělí 137 milionů korun. Získají je nevládní organizace, obce, kraje i firmy na projekty, jež podpoří rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě, prevenci domácího násilí a pomoc jeho obětem.