Aktuality

Česká republika se jako 41. země připojila k Istanbulské úmluvě

Česká republika podpis Istanbulské úmluvy již několikrát avizovala a několikrát odsunula, až to začínalo vypadat, že k němu nikdy nedojde. Nečekané se však stalo skutkem – JUDr. Emil Ruffer, velvyslanec ČR při Radě Evropy, stvrdil v pondělí 2. května svým podpisem připojení České republiky k Úmluvě Rady Evropy o prevenci...

Termín pro podání žádostí o spolupráci s Norskem prodloužen

Posílení a rozvíjení spolupráce českých a norských organizací představuje jeden z klíčových cílů programu Dejme (že)nám šanci. Díky Fondu bilaterální spolupráce může získat norského partnera každý příjemce grantu v rámci programu. Termín pro příjem žádostí o podporu byl prodloužen do konce srpna 2016. Termín pro podání žádostí o spolupráci s...

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Může vyšší počet žen v rozhodovacích funkcích snížit míru korupce? A jaká jsou česká genderová specifika z hlediska obsazování vedoucích pozic státní správy? Potvrdí se předpoklad, že se ženy podílejí na korupci ve stejné míře jako muži? A zvýší-li se počet žen na rozhodovacích pozicích, poroste úměrně s tím i...

“Sdílím, tedy jsem“ – setkání příjemců grantů

Setkání příjemců grantu programu Dejme (že)nám šanci se pod názvem „Sdílím, tedy jsem“ konalo 30. září v Praze. Jak už název vypovídá, jeho cílem bylo vytvořit dostatečný prostor pro navázání kontaktů s dalšími realizátory a umožnit vzájemnou výměnu informací, zkušeností a inspirací. Jednodenní setkání, kterého se zúčastnilo 70 příjemců, bylo...

Studijní cesta do Norska

Na začátku září pořádala Nadace OSF ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království v Praze a Úřadem vlády ČR studijní cestu do Norska na téma domácí a genderově podmíněné násilí. Cesty se zúčastnily čtyři novinářky (nadace oslovila také novináře, ale bohužel se nemohli zúčastnit kvůli slaďování pracovního a soukromého života) a...

Připravujeme setkání příjemců grantu

Pro příjemce grantu programu Dejme (že)nám šanci připravujeme setkání „SDÍLÍM, TEDY JSEM, které proběhne ve středu 30. září 2015 od 10:00 hodin v hotelu Grandior. Pro příjemce grantu programu Dejme (že)nám šanci připravujeme setkání „SDÍLÍM, TEDY JSEM“, které proběhne ve středu 30. září 2015 od 10:00 hodin v hotelu Grandior...

Do našeho týmu hledáme nového koordinátora/ku publicity programu Dejme (že)nám šanci

Nadace OSF přijme koordinátora/ku na zkrácený úvazek, který/á bude zodpovídat za publicitu programu Dejme (že)nám šanci. Jeho/jejím hlavním úkolem bude publicita a příprava mediálních aktivit programu, publicita podpořených projektů a spolupráce na monitoringu projektů z hlediska publicity (tj. zejména kontrola plnění komunikačních plánů projektů a konzultace dotazů příjemců grantu). Úvazek:...

Získejte grant na spolupráci s Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem

Fondy EHP a Norské fondy a všechny jejich programy se již překlopily do fáze realizace. To však neznamená, že skončila možnost finanční podpory ze strany těchto států. V rámci Fondů EHP a Norských fondů byl vytvořen tzv. Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni, ze kterého je stále možné získat...

Norský film Zuřivec o domácím násilí

Na konferenci Evropa bez genderově podmíněného násilí jsme promítali norský film Sinnna Mann (Zuřivec) o domácím násilí. Jde o výukový film, který je určen i školním dětem od páté třídy. Pokud máte zájem o jeho využití, obraťte se na Soňu Dvořáčkovou (dvorackova.sona@vlada.cz, tel.: 296 153 557), nebo Radana Šafaříka (safarik.radan@vlada.cz,...

Dnes se koná seminář pro příjemce

Od 13:00 do 15:00 hodin dnes v pražské Galerii kavárny Louvre proběhne seminář pro příjemce grantů z 2. kola výzev programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Galerii kavárny Louvre najdete na pražské Národní třídě 1987/22.