Aktuality

Prohlédněte si záznam a prezentace z mezinárodní konference Evropa bez genderově podmíněného násilí

Konferenci "Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům", která se konala ve dnech 27. a 28. května 2015 v Praze v hotelu Pyramida, můžete sledovat na záznamu. Záštitu konferenci poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a Ministerstvo...

Komisařka Jourová a účastníci mezinárodní konference vyzvali k ratifikaci Instanbulské úmluvy

V závěru konference „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“, která se konala ve dnech 27. a 28. května 2015 v Praze v rámci programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů, vyzvali její účastníci k přijetí Istanbulské úmluvy jednotlivými státy. Ve stejném duchu promluvila na akci i...

V Praze začíná mezinárodní konference o genderově podmíněném násilí

Již dnes začíná konference „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“, kterou uspořádala Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a Radou Evropy. Zúčastní se jí více než 150 hostů ze 16 zemí. Konference, která je součástí programu Dejme (že)nám...

22,5 milionů v posledních výzvách rozděleno mezi 22 projektů

V posledním kole grantových výzev programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů podpoří Nadace Open Society Fund Praha 22 projektů zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů a snižování domácího násilí. Celkem na ně bude rozděleno přes 22 milionů korun. „Hodnoticí proces jsme zvládli za necelé tři měsíce. Správní...

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni příjímá žádosti

O finance na studijní a pracovní cesty do Norska, bilaterální setkání, workshopy, nebo analýzy je možné od 9. ledna 2015 žádat také z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni, který spravuje ministerstvo financí. Žádosti lze předkládat průběžně až do 31. prosince 2016, nebo do vyčerpání prostředků. Maximální výše grantu...

Konference získala ministerské záštity

Záštitu konferenci „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“, která se koná ve dnech 27. a 28. května 2015 v Praze, poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a Ministerstvo spravedlnosti ČR. Konferenci pořádá v rámci programu Dejme...

Výsledky formální kontroly žádostí v druhém grantovém kole

Dokončili jsme kontrolu formálních náležitostí a oprávněnosti žadatele u všech žádostí, které byly podány v druhém kole grantových výzev programu Dejme (že)nám šanci. Do uzávěrky, která proběhla ve středu 14. ledna 2015, jsme obdrželi 142 žádostí o grant. Z toho 91 projektů cílí na oblast rovných příležitostí a dalších 51...

Konference „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“

Ve dnech 27. a 28. května 2015 se v Praze uskuteční konference na vysoké úrovni zaměřená na snížení výskytu genderově podmíněného násilí. Akce je součástí programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů a organizuje ji Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva...

Hodnotíme první žádost o grant z Fondu bilaterální spolupráce

Příjemci malých a velkých grantů mohou požádat o grant zaměřený na spolupráci českých a norských organizací z Fondu bilaterální spolupráce. Právě hodnotíme první projekt a rádi bychom apelovali i na ostatní příjemce, aby možnosti čerpat z fondu začali využívat co nejdříve! Na česko-norskou spolupráci je určena částka 2,67 milionu korun....

32 milionů v mimořádné výzvě rozděleno mezi 5 projektů

V mimořádné grantové výzvě programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů podpoří Nadace Open Society Fund Praha 5 projektů zaměřených na snižování domácího násilí. Celkem na ně bude rozděleno přes 32 milionů korun. „Hodnoticí proces jsme zvládli za pouhé dva měsíce. Správní rada Nadace OSF potvrdila výsledky hodnoticí komise...