Aktuality

Upozorňujeme na změnu příkladu výpočtu grantu

Dovolujeme si Vás upozornit na opravu výpočtu příkladu minimální výše celkových způsobilých nákladů pro malý grant v grantových výzvách 2. kola. Opravené znění výzev najdete v sekci dokumenty a formuláře pro žadatele. Minimální výše grantu byla z rozhodnutí národního kontaktního místa (ministerstvo financí) o změně přepočítacího kurzu programu navýšena na...

Výsledky veřejné zakázky na organizaci konference

Oznamujeme výsledky výzvy k podávání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu - Organizace konference programu Dejme (že)nám šanci. Oznámení o rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu "Organizace konference programu Dejme (že)nám šanci"; (dokument Adobe PDF)Oznámení o rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu "Organizace konference programu Dejme (že)nám šanci"

Otvíráme seminář pro žadatele o grant

V Praze se 4. prosince uskuteční seminář pro žadatele o grant z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Na semináři budeme odpovídat na dotazy, představíme cíle programu a poradíme, jak vyplnit žádost. Registrujte se prosím. PRAHA – seminář pro žadatele II. kola grantových výzev Čtvrtek 4. 12. 2014,...

Sledujte mezinárodní konferenci Dejme (že)nám šanci on-line

Konferenci "Genderové stereotypy a jejich vliv na rovné příležitosti a na domácí násilí, sdílení mezinárodních zkušeností v projektech EHP / Norských fondů", kterou dnes v pražské kavárně Era svět pořádá Nadace Open Society Fund Praha, můžete sledovat on-line. Na celodenní konferenci vystoupí experti z Norska, Estonska, Španělska, Slovinska, Slovenska a...

Otevíráme poslední kolo žádostí o peníze z Norských fondů

Dnešním dnem otevíráme druhé a zároveň poslední plánované kolo výzev v programu Dejme (že)nám šanci financovaném z Norských fondů. Nadace Open Society Fund Praha v něm rozdělí celkem 21,5 milionů korun na malé granty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí. Uzávěrka je 14. ledna 2015....

Hledáme koordinátora/ku mezinárodní konference programu Dejme (že)nám šanci

Nadace OSF přijme koordinátora/ku mezinárodní konference programu Dejme (že)nám šanci, který/á bude zodpovídat za přípravu a realizaci konference ve spolupráci s manažerkou programu a externím dodavatelem zajištujícím logistiku konference. Nadace Open Society Fund Praha rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie. Má více než 20 let zkušeností a patří mezi pět...

Registrujte se na konferenci Dejme (že)nám šanci

Nadace Open Society Fund Praha si Vás dovoluje pozvat na konferenci programu Dejme (že)nám šanci, která se bude konat ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v Praze v Kavárně Era svět, Jungmannovo náměstí 767. Na celodenní konferenci s názvem "Genderové stereotypy a jejich vliv na rovné příležitosti a na domácí násilí,...

Vyhlašujeme veřejnou zakázku na organizaci konference

Vyhlašujeme výzvu k podávání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu - Organizace konference programu Dejme (že)nám šanci, jejímž zadavatelem je Nadace Open Society Fund Praha. Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 10. 2014 v 10:00 hodin. Zadavatel níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, Nadace Open Society Fund Praha, se...

Do mimořádné výzvy přihlášeno 22 projektů

Úspěšně jsme s koncem září uzavřeli mimořádnou výzvu na velké granty. O celkem 32 milionů korun z Norských fondů, které v ní Nadace Open Society Fund Praha rozdělí, se uchází 22 projektů zaměřených na prevenci domácího násilí. „Výsledky budou vyhlášeny do konce roku, tak aby projekty mohly začít od ledna...

Opět přijímáme žádosti o peníze z Norských fondů

Dnešním dnem otevíráme mimořádnou výzvu v programu Dejme (že)nám šanci financovaném z Norských fondů. Nadace Open Society Fund Praha v ní rozdělí celkem 32 milionů korun na velké granty zaměřené na prevenci domácího násilí. Uzávěrka je 30. září 2014. O granty mohou žádat obce, kraje, firmy, akademický sektor, nevládní i...