Evropa bez genderově podmíněného násilí

V květnu 2015 pořádala Nadace OSF v rámci programu Dejme (že)nám šanci mezinárodní konferenci zaměřenou na snížení výskytu genderově podmíněného násilí. Partnery konference financované z Norských fondů byla Agentura Evropské unie pro základní práva a Rada Evropy. Akce se konala pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a ministra pro lidská práva.

Konference navázala na zatím největší průzkum na téma domácího násilí realizovaný agenturou FRA a na vstup Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) v platnost v srpnu 2014.

Na akci promluvili také zahraniční experti, například Marianne Hester, vedoucí Centra pro výzkum genderu a násilí na Bristolské univerzitě ve Velké Británii, Christine Chinkin, ředitelka Centra pro ženy mír a bezpečnost na London School of Economics nebo Feride Acar z Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen.
Českou stranu reprezentoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a zástupci podpořených projektů či Úřadu vlády ČR.

Více o konferenci najdete v záložkách: Prezentace, Řečníci, Publikace, Program.