Program

Středa 27. května 2015

od 8:00                         registrace

9:00–12:00 STRATEGICKÉ PŘÍSTUPY STÁTU K PREVENCI A POTÍRÁNÍ DOMÁCÍHO A GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉHO NÁSILÍ (organizuje Úřad vlády ČR) program

KONFERENCE

12:00–13:00 OBĚD
registrace
13:00–13:30 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

 • Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Česká republika
 • Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, Evropská komise (videopozdrav)
 • Salla Saastamoinen, ředitelka sekce rovnosti Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, Evropská komise
 • Marja Ruotanen, ředitelka sekce lidské důstojnosti a rovnosti, Rada Evropy
 • Ingvild Næss Stub, státní tajemnice, Ministerstvo zahraničních věcí Norska(videopozdrav)
 • Robert Basch, ředitel Nadace Open Society Fund Praha, Česká republika
13:30–14:30 ÚVODNÍ PŘÍSPĚVKY
Moderátorka: Laura Albu, členka výkonného výboru, Evropská ženská lobby, Rumunsko

 • Feride Acar, Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW): Genderově podmíněné násilí a genderová rovnost
 • Joanna Goodey, ředitelka oddělení pro základní svobody a spravedlnost, Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA): Výsledky výzkumu o násilí na ženách
 • Christine Chinkin, ředitelka Centra pro ženy, mír a bezpečnost, London School of Economics: Istanbulská úmluva a její přidaná hodnota
14:30–15:00 SINNA MANN (ZUŘIVEC) — představení norského filmu organizace Alternativ til Vold o domácím a genderově podmíněném násilí, komentář: Marie Šusterová, Centrum sociálních služeb Praha, Česká republika
15:00–15:30 PŘESTÁVKA
15:30–16:45 VLÁDNÍ PANEL: PŘÍČINY A ŘEŠENÍ GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉHO NÁSILÍ
Moderátorka: Marja Ruotanen, ředitelka sekce lidské důstojnosti a rovnosti, Rada Evropy

 • Bulharsko: Rositsa Georgieva-Dicheva, výkonná ředitelka Direktorátu pro tvorbu legislativy, Ministerstvo spravedlnosti
 • Česká republika: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Česká republika
 • Estonsko: Kristiina Luht, poradce v otázkách genderově podmíněného násilí, odbor politik rovných příležitostí, Ministerstvo sociálních věcí
 • Norsko: Rachel Eapen Paul, poradkyně, Kancelář veřejného ochránce práv pro rovnost a antidiskriminaci
 • Polsko: Katarzina Wolska Wrona, Úřad vládního zmocněnce pro rovné zacházení
 • Slovensko: Oľga Pietruchová, ředitelka odboru genderové rovnosti a rovných příležitostí, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, Slovensko
16:45–18:00 EXPERTNÍ PANEL: NÁSILÍ A ROLE MUŽŮ — PREVENCE A EFEKTIVNÍ INTERVENCE
Moderátorka: Marianne Hester, vedoucí Centra pro výzkum genderu a násilí, Bristolská univerzita, Velká Británie

 • John Doyle, regionální koordinátor intervenčního programu v oblasti domácího násilí pro jihovýchod, Síť pro mužský rozvoj, Irsko
 • Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů, Česká republika
 • Klas Hyllander, mezinárodní konzultant pro genderovou rovnost, prevenci násilí a roli mužů, Švédsko
18:00–18:30 ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Silke Steinhilber, nezávislá konzultantka, Německo

Čtvrtek 28. května 2015

9:00 ZAHÁJENÍ
Michaela Marksová
, ministryně práce a sociálních věcí, Česká republika
9:15–12:15 PARALELNÍ SEKCE ZA ÚČASTI MEZINÁRODNÍCH EXPERTŮ A EXPERTEK
9:15–10:30 SEKCE 1: Prevence genderově podmíněného násilí: příklady dobré praxe
Moderátorka: Marianne Hester, vedoucí Centra pro výzkum genderu a násilí, Bristolská univerzita, Velká Británie

 • Klas Hyllander, mezinárodní konzultant pro genderovou rovnost, prevenci násilí a roli mužů, Švédsko
 • Freja Ulvestad Kärki, projektová manažerka, Direktorát zdraví, Norsko
 • Alena Skoumalová, vedoucí 4. oddělení Služby kriminální policie a vyšetřování, Městské ředitelství policie Brno, Česká republika

SEKCE 2: Ochrana obětí: příklady zásahů a dobré praxe
Moderátorka: Marceline Naudi, vedoucí katedry pro genderová studia na Maltské univerzitě, Malta

 • Meta Adutaviciute, právní a politická poradkyně, Institut pro monitoring lidských práv, Litva
 • Urszula Nowakowska, ředitelka Centra pro práva žen, Polsko
 • Vladimír Vedra, projektový manažer, Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC)
10:30–11:00 PŘESTÁVKA
11:00–12:15 SEKCE 3: Genderově podmíněné násilí a role informačních a komunikačních technologií
Moderátorka: Valentina Pelizzer, výkonná ředitelka, One World Platform pro západní Balkán, Bosna a Herzegovina

 • Kateřina Fialová, manažerka Genderit.org, Asociace pro progresivní komunikaci, Česká republika / International
 • Taran Knudstad, poradkyně, Kancelář veřejného ochránce práv pro rovnost a antidiskriminaci, Norsko
 • Piret Urb, odbornice na lidská práva, Ministerstvo zahraničních věcí, Estonsko

SEKCE 4: Institucionální a politický rámec k řešení genderově podmíněného násilí
Moderátorka: Laura Albu, členka výkonného výboru, Evropská ženská lobby, Rumunsko

 • Jurgita Peciuriene, odbornice na násilí na ženách, Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
 • Oľga Pietruchová, ředitelka odboru genderové rovnosti a rovných příležitostí, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, Slovensko
 • Kristiina Luht, poradkyně v otázkách genderově podmíněného násilí, odbor politik rovných příležitostí, Ministerstvo sociálních věcí, Estonsko
 • Lucia Zachariášová, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR
12:15–13:00 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Moderátorka: Silke Steinhilber, nezávislá konzultantka, Německo

 • Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norska v ČR
 • Robert Basch, ředitel Nadace Open Society Fund Praha, Česká republika
13:00–14:00 OBĚD
14:00–16:00 Pracovní setkání zprostředkovatelů programů pro oblast domácího násilí (neveřejné)