Publikace

Tato stránka je přehledem publikací z konference Evropa bez genderově podmíněného násilí.

Násilí na ženách: průzkum napříč EU – celá zpráva v angličtině

Anglická verze / Agentura EU pro základní práva (FRA), 2014

Násilí na ženách: průzkum napříč EU – resumé

Agentura EU pro základní práva (FRA), 2014

Násilí na ženách: průzkum napříč EU – technická zpráva

Anglická verze / Agentura EU pro základní práva (FRA), 2014

Odhad nákladů genderově podmíněného násilí v Evropské unii

Anglická verze / Evropský institut pro rovnost žen a mužů, 2014