Publikace

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

31. 3. 2015

Tzv. Istanbulská úmluva v plném znění

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí - resumé Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí - resumé

31. 3. 2015

Tzv. Istanbulská úmluva - resumé

Strategie Rady Evropy pro genderovou rovnost na léta 2014–2017 Strategie Rady Evropy pro genderovou rovnost na léta 2014–2017

31. 3. 2015

Anglická verze

Ochrana žen před násilím - analytická studie Ochrana žen před násilím - analytická studie

31. 3. 2015

Anglická verze / Rada Evropy, 2014

Násilí na ženách: průzkum napříč EU - Stručně o výsledcích Násilí na ženách: průzkum napříč EU - Stručně o výsledcích

31. 3. 2015

Agentura EU pro základní práva (FRA), 2014.

Násilí na ženách: průzkum napříč EU - resumé Násilí na ženách: průzkum napříč EU - resumé

31. 3. 2015

Agentura EU pro základní práva (FRA), 2014.

Násilí na ženách: průzkum napříč EU - celá zpráva v angličtině Násilí na ženách: průzkum napříč EU - celá zpráva v angličtině

31. 3. 2015

Anglická verze / Agentura EU pro základní práva (FRA), 2014.

Násilí na ženách: průzkum napříč EU - technická zpráva Násilí na ženách: průzkum napříč EU - technická zpráva

31. 3. 2015

Anglická verze / Agentura EU pro základní práva (FRA), 2014.

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018 Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018

31. 3. 2015

Úřad vlády ČR

Odhad nákladů genderově podmíněného násilí v Evropské unii Odhad nákladů genderově podmíněného násilí v Evropské unii

31. 3. 2015

Anglická verze / Evropský institut pro rovnost žen a mužů, 2014.