Závěrečná konference

Mezinárodní konference
Dejme ženám šanci a mužům příležitost

7. – 8. listopadu 2017
Hotel International Praha
Koulova 15, Praha 6


Mezinárodní konference programu Dejme (že)nám šanci se zaměří na aktuální trendy a výzvy v oblasti genderové rovnosti a genderově podmíněného násilí.

Za účasti českých i zahraničních odborníků podnítíme mezinárodní debatu a pokusíme se zodpovědět tyto otázky:
– Jaké jsou aktuální postoje k genderové tématice v ČR a v Evropě?
– Jsou feministické hodnoty obecně přijímané nebo je třeba si je znovu připomenout?
– Která témata jsou dnes trendy a jak společenské klima ovlivňuje výzvy, kterým v současné době čelíme?
– Jakou roli sehrávají muži v prosazování a v podpoře rovnosti žen a mužů?

Na konferenci vystoupí na příklad chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakulić, americký sociolog a přední feminista Michael Kimmel, Agnès Hubert – prezidentka evropského feministického think tanku Gender5+, Radan Šafařík z Rady vlády ČR pro rovnost žen a mužů a řada dalších.

Dvoudenní konference je závěrečnou akcí programu Dejme (že)nám šanci. Představí výsledky programu a výstupy podpořených projektů za téměř 150 milionů korun – jak program přispěl k řešení rovných příležitostí a prevenci domácího násilí, čeho se podařilo dosáhnout a v čem mohou být podpořené projekty inspirující. Jeden z panelů věnujeme zhodnocení bilaterární spolupráce a úlohy norských organizací v partnerských projektech. Druhý den proběhnou diskusní panely na aktuální témata rovných příležitostí i genderově podmíněného násilí, v odpolední části připravujeme pro podpořené organizace síťovací seminář.

Na konferenci také pokřtíme novou publikaci Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích, kterou připravili a zeditovali Barbora Jakobsen a Marius Råkil z norské organizace Alternativa násilí (ATV).

Program Dejme (že)nám šanci byl financovaný z Norských fondů. Konference se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Program konference je k dispozici zde.
Na konferenci je nutná registrace z důvodu omezené kapacity. Prosíme zájemce o účast, registrujte se zde.

Své dotazy můžete zasílat na jitka.stefkova@osf.cz nebo barbora.horavova@osf.cz.