Závěrečná konference

Mezinárodní konference Dejme ženám šanci a mužům příležitost.

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 se v hotelu International v Praze koná mezinárodní konference programu Dejme (že)nám šanci, která se zaměří na aktuální trendy a výzvy v oblasti genderové rovnosti a genderově podmíněného násilí.

Za účasti českých i zahraničních odborníků se pokusíme podnítit mezinárodní debatu a zodpovědět tyto otázky: Jaké jsou aktuální postoje k genderové tématice v ČR a v Evropě? Jsou feministické hodnoty obecně přijímané nebo je třeba si je znovu připomenout? Která témata jsou nyní “trendy” a jak současné společenské klima ovlivňuje výzvy, kterým v současné době čelíme? Jakou roli sehrávají muži a je zapojení mužů a podpora žen muži klíčem k úspěchu?

Na konferenci vystoupí chorvatská spisovatelka a feministka Slavenka Drakulić, americký sociolog a přední feminista Michael Kimmel a Agnès Hubert, prezidentka evropského feministického think tanku Gender5+.

Konference dále představí výsledky programu Dejme (že)nám šanci a výstupy podpořených projektů za téměř 150 milionů korun. Představíme vám, jak program přispěl k řešení rovných příležitostí a prevenci domácího násilí, čeho se podařilo dosáhnout a v čem mohou být podpořené projekty inspirující. Jeden z panelů věnujeme zhodnocení bilaterární spolupráce a úlohy norských organizací v partnerských projektech. Druhý den proběhnou diskusní panely na aktuální témata rovných příležitostí i genderově podmíněného násilí, v odpolední části připravujeme pro podpořené organizace síťovací seminář.

Dvoudenní konference je závěrečnou akcí programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Konference se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Program konference je k dispozici zde. Na konferenci je nutná registrace, kapacita je omezena.

Prosíme zájemce o účast na konferenci, registrujte se zde.

Své dotazy ke konferenci můžete zasílat na jitka.stefkova@osf.cz nebo barbora.horavova@osf.cz.