Program

 

Úterý 7. listopadu 2017

8:00-8:45 Registrace účastníků
   
9:00-9:30 Úvodní slovo

Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království v ČR
Robert Basch, výkonný ředitel, Nadace Open Society Fund Praha, ČR
Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, Evropská komise (videopozdrav)

 

9:30-11:00

 

Zahajovací diskuse: Reflexe ženské otázky

V nedávné době proběhla řada útoků na práva žen, dochází k rozvoji protiženských hnutí, a to i na území EU a USA. Tento vývoj vyžaduje zvýšenou pozornost k ženské otázce a jasnou odpověď založenou na reflexi a diskusi. V úvodním panelu budeme analyzovat současné společenské klima a jeho význam pro ženy. Zaměříme se na aktivity, které porušují práva žen, podporují nerovnost ve společnosti, diskriminaci a nenávist vůči ženám, včetně populistických tendencí a misogynie ve veřejné sféře. Vše se pokusíme zařadit do širšího kontextu, zohlednit úlohu politického systému, politických stran a situaci žen také s ohledem na geografický kontext.

○ Moderátorka: Jana Smiggels Kavková, předsedkyně, Česká ženská lobby, ředitelka,                   Fórum 50%, ČR
Slavenka Drakulic, spisovatelka a novinářka, Chorvatsko
Agnès Hubert, zakladatelka a stávající prezidentka evropského feministického think tanku Gender5+
Borbála Juházs, bývalá předsedkyně, Maďarská ženská lobby, členka pracovní skupiny pro země středovýchodní Evropy, Pobaltí a Balkánu, Evropská ženská lobby, Maďarsko

 

11:00-11:30

 

Přestávka

 

11:30-11:35

 

Jak to vidí expertka: Sebevědomí, edukace a emancipace romských žen Claudie Laburdová, koordinátorka projektu Jileha, Slovo 21, ČR

 

11:35-13:00

 

Výsledky programu Dejme (že)nám šanci

Představíme výsledky programu Dejme (že)nám šanci a výstupy podpořených projektů za téměř 150 milionů korun. Shrneme, jak program přispěl k řešení rovných příležitostí a prevenci domácího násilí, čeho se podařilo dosáhnout a v čem mohou být podpořené projekty inspirující.

Moderátorka: Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme (že)nám šanci, Nadace Open Society Fund Praha, ČR
Olga Žáková, koordinátorka programu Dejme (že)nám šanci, Nadace Open Society Fund Praha, ČR
Radan Šafařík, vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, Úřad vlády ČR
Martina Štěpánková Štýbrová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Miroslava Drahotová, evaluátorka a konzultantka, HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o., ČR

 

13:00-14:00

 

Oběd

 

14:00-14:05

 

Jak to vidí expertka: Změna se rodí mimo hlavní města
○ Marta Lempart, aktivistka za ženská práva a iniciátorka polského Černého protestu, Polsko

 

14:05-15:30

 

Sdílení a spolupráce s Norskem

Jaké formy spolupráce s norskými partnery se osvědčily v projektech podpořených z EHP/Norských fondů – ve Španělsku, Estonsku, na Slovensku či v České republice? Co ulehčuje, nebo naopak znesnadňuje bilaterální spolupráci? Jsou norská praxe a zkušenosti přenositelné do České republiky a jiných zemí?

Moderátor: Terje Englund, poradce pro komunikaci a Norské fondy, Velvyslanectví Norského království v ČR
Frode Mortensen, vedoucí úředník Sektoru spravedlnosti a vnitřních záležitostí, Kancelář finančních mechanismů
Rachel Eapen Paul, ředitelka pro utváření politik, Kancelář veřejného ochránce práv pro rovnost a antidiskriminaci, Norsko
Freja Ulvestad Kärki, projektová manažerka, Direktorát zdraví, Norsko
Belinda de León, projektová manažerka, SEIF, Norsko

 

15:30-16:00

 

Přestávka

 

16:00-17:00

 

Role mužů v prosazování genderové rovnosti

Předmětem diskuse bude zapojení mužů do prosazování rovných příležitostí a prevence genderově podmíněného násilí jako jeden z klíčových faktorů. Je práce mužů s muži a podpora žen muži klíčem k úspěchu? Jaká konktrétní opatření fungují?

Moderátorka: Thordis Elva, spisovatelka, novinářka, ředitelka, Word for Word, Island
Michael Kimmel, profesor, Stony Brook University (New York), ředitel, Centrum pro mužská studia, USA

 

17:00-17:15

 

Shrnutí 1. dne

○ Linda Štucbartová, Partner, Global Partnerships and Diversity Programs, Atairu, ČR

 

19:30

 

Neformální recepce pro účastníky konference a křest nové publikace

Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích (Barbora Jakobsen a Marius Råkil)

Co je násilí a jak vnímat ty, kteří se dopouštějí násilí v blízkých vztazích? Jaké postupy využívá terapie zaměřená na násilí? Jaký má domácí násilí dopad na děti a na zdraví lidí obecně? Publikace zahrnuje články a kapitoly z knih předních odborníků a jejich kolegů z norské organizace Alternativa násilí (Alternative to Violence). Představuje základní témata a také nejnovější poznatky z výzkumu v oblasti násilí v blízkých vztazích a kapitolu o tom, jak násilí může ovlivňovat pomáhající profese. Odborný text je doplněn kazuistikami a je určen všem, kteří pracují s  rodinami, v nichž se vyskytuje násilí. Pro terapeuty je inspirací, jak pracovat s osobami dopouštějícími se násilí. Kniha je přínosná pro psychology, lékaře, pedagogy, právníky, sociální pracovníky a studenty těchto oborů.

Publikaci pokřtí Klára Gajdušková, členka správní rady Nadace OSF, editorka publikace Barbora Jakobsen a její kolega Henning Mohaupt z norské organizace Alternativa násilí.


Středa 8. listopadu 2017

 

8:00-8:45

 

Registrace účastníků

 

9:00-9:15

 

Úvodní příspěvky

Tereza Vavrečková, zástupkyně ředitelky odboru mezinárodních vztahů, Centrální finanční a kontraktační jednotka, Ministerstvo financí ČR

Jak to vidí expertka: Sexuální násilí v digitálním prostředí
○ Taran Knudstad, seniorní poradkyně, Kancelář veřejného ochránce práv pro rovnost a antidiskriminaci, Norsko

Jak to vidí expertka: Podpora genderové rovnosti a boj proti genderově podmíněnému násilí u žen z menšin
○ Gerd Fleischer, zakladatelka a ředitelka, SEIF (Svépomoc pro imigranty a uprchlíky), Norsko

 

9:15-10:30

 

Diskusní panely – část I.

 

Sekce: Genderově podmíněné násilí:

A) Implementace a monitoring Istanbulské úmluvy

Istanbulská úmluva byla v ČR podepsána a nyní se připravuje její ratifikace. Co nás čeká poté? Jak probíhá implementace úmluvy a následný monitoring v ostatních zemích?

Moderátorka: Gauri van Gulik, zástupkyně ředitele pro Evropu a Střední Asii, Amnesty International London
Barbora Burajová, hlavní manažerka, Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie, Slovensko
Branislava Marvánová Vargová, ředitelka, ROSA – Centrum pro ženy, psycholožka, ČR
Line Narsnes, ředitelka odboru politik, Ministerstvo spravedlnosti a veřejné ochrany, Norsko
Vesna Ratkovic, členka nezávislé expertní skupiny pro monitoring zavádění úmluvy a jejích jednotlivých ustanovení do praxe (GREVIO), Rada Evropy

Sekce: Rovné příležitosti:

B) Kdy budou ženy ve vedení

Jak fungují pozitivní opatření? Kam nás může posunout tlak na změnu shora? Proč fungují kvóty ve Slovinsku a Makedonii, zatímco u nás jsou stále jako nástroj neprůchodné? Může být pro nás inspirativní polský systém dočasných kvót? V ČR je tolik úspěšných žen a přesto se zdá, že se ženy navzájem málo podporují.○

Moderátorka: Lenka Simerská, socioložka, odborná garantka projektu 22% k rovnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

○ Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání, Vodafone Czech Republic
○ Monika Hilm, majitelka hotelu a spisovatelka, ČR
○ Birger Husted, člen představenstva Severské obchodní komory, výkonný ředitel Husted s.r.o., Dánsko/ČR
○ Heidi Nordby Lunde, členka parlamentu, Konzervativní strana, Norsko
○ Markéta Mottlová, projektová manažerka, Fórum 50 %, ČRMonika Hilm, majitelka hotelu a spisovatelka, ČR

 

 

10:30-11:00

 

Přestávka

 

11:00-12:15

 

Diskusní panely – část II.

Sekce: Genderově podmíněné násilí:

C) Terapie pro osoby dopouštějící se násilí – modely práce a jejich financování

Tento panel představí a rozebere různé přístupy k terapii pro muže, kteří se dopouštějí násilí v blízkých vztazích. Panelisté v této oblasti působí již mnoho let, sami přispěli k jejím změnám a zároveň pracují v různých kulturních a politických kontextech (Česká republika, Španělsko, Rakousko a Norsko). Jaká je koncepce práce s násilnými muži, jak je v těchto zemích organizována a řízena? Jak k projektu terapie pro takové muže přistupují politici v rozhodovacích pozicích? Jaký vliv má jejich postoj na rozsah a kvalitu terapeutických služeb v různých zemích? Co je třeba k dalšímu zlepšení terapeutických služeb pro muže, kteří se dopouštějí násilí v blízkých vztazích? To jsou otázky, jimž se chceme v tomto panelu věnovat.

Moderátor: Henning Mohaupt, specialista na klinickou psychologii, Alternativa násilí (ATV), Norsko
Heinrich Geldschläger, ředitel výzkumu, Conexus Association (Barcelona), Španělsko
Barbora Jakobsen, klinická psycholožka a manažerka pobočky, Alternativa násilí (ATV), Norsko
Heinrich Kraus, forenzní psychoterapeut, Männerberatung Wien, Rakousko
Rosa Logar, výkonná ředitelka, Intervenční centrum pro domácí násilí ve Vídni/ Program proti násilí, Rakousko
Radan Šafařík, vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, Úřad vlády ČR

Sekce: Rovné příležitosti:

D) Proměny a výzvy feministických hnutí v Evropě a v České republice

Nová feministická hnutí a nová generace aktivistek a aktivistů: srovnání vývoje feministických hnutí v čase i pohled na současné výzvy v oblasti ženských práv.
Po celém světě se objevuje konzervativní populistický trend, který je v přímém rozporu s feministickou ideologií. V některých zemích to vedlo např. k omezení reprodukčních práv žen. Současně se rodí čtvrtá vlna feminismu zastoupená novými organizacemi a hnutími. Jak vypadá moderní feminismus a jaké jsou nejnaléhavější problémy v oblasti ženských práv v dnešním politickém klimatu?

Moderátorka: Thordis Elva, spisovatelka, novinářka, ředitelka, Word for Word, Island
Jana Smiggels Kavková, předsedkyně, Česká ženská lobby, ředitelka, Fórum 50%, ČR
Joanna Maycock, generální tajemnice, Evropská ženská lobby
Johanna Nejedlová, zakladatelka, Konsent, ČR
Natalia Skoczylas, projektová manažerka a konzultantka k násilí, Feminoteka, Polsko

 

12:15-12:30

 

Shrnutí diskusních panelů

○ Martina Vojtíšková, předsedkyně, Asociace pracovníků intervenčních center, ČR
○ Lucia Zachariášová, Otevřená společnost, ČR

 

12:30-13:30

 

Oběd

13:30-17:00 Workshopy
 

A) World-café pro zástupce podpořených projektů v programu Dejme (že)nám šanci

Úvodní slovo: Emiliana Simon-Thomas: neurovědkyně, psycholožka, ředitelka výzkumu Greater Good Science Center, USA

Společně se ohlédneme za zkušenostmi z realizace projektů a co se podařilo díky partnerské spolupráci. Vytvoříme prostor pro sdílení inspirace, jak se daří projektům v období udržitelnosti a jakým způsobem lze pracovat s výstupy z projektu? Zároveň se pokusíme definovat priority pro další období podpory z EHP/Norských fondů – kam by měly dále směřovat grantové aktivity, kde je potřeba se propojit a za jakou vizí společnými silami směřujeme?

Moderátorka: Renáta Trčková, lektorka, konzultantka, koučka, Česká cesta s.r.o., ČRB)

B) Pracovní setkání zprostředkovatelů a partnerů programů EHP/Norských fondů zaměřených na rovné příležitosti a domácí a genderově podmíněné násilí

Diskuse o dopadech podpořených programů, způsoby a efektivita evulace výsledků.

Moderátor: Frode Mortensen, vedoucí úředník Sektoru spravedlnosti a vnitřních záležitostí, Kancelář finančních mechanismů

 

Čtvrtek 9. listopadu

Doprovodný program konference:

Living Realities: Ženy v boji za práva utlačovaných skupin – Studio ALTA

Řečníci: ANNA GRUŠOVÁ, zakladatelka SIMI (předtím Poradny pro uprchlíky) MAGDA FALTOVÁ, současná ředitelka
SIMI GERD FLEISCHER, zakladatelka norské partnerské organizace SEIF a průkopnice boje za ochranu týraných žen v Norsku


Pracovním jazykem je angličtina.
Simultánní tlumočení z/do češtiny bude zajištěno. Registrujte se prosím zde.