Program

 

Úterý 7. listopadu 2017

   
8:00-8:45

Registrace účastníků

   
9:00-9:30

Úvodní slovo
Úvodní slovo pronese velvyslankyně Norského královstí v ČR, paní Siri Ellen Sletner.

   
9:30-11:00 Reflexe ženské otázky
 

V nedávné době proběhla řada útoků na práva žen a dochází k rozvoji protiženských hnutí, a to i na území členských států EU nebo v USA. Tento vývoj vyžaduje zvýšenou pozornost věnovanou ženské otázce a jasnou odpověď založenou na reflexi a diskusi. V úvodním panelu budeme analyzovat současné společenské klima a jeho význam pro ženy. Zaměříme se na aktivity, které porušují práva žen, podporují nerovnost ve společnosti, diskriminaci a nenávist vůči ženám, včetně populistických tendencí a misogynie ve veřejné sféře. Vše se pokusíme zařadit do širšího kontextu, zohlednit úlohu politického systému, politických stran a situaci žen také s ohledem na geografický kontext.

Se svými příspěvky vystoupí chorvatská spisovatelka a feministka Slavenka Drakulić, norská psycholožka a politička Torild Skard a Agnès Hubert, prezidentka evropského feministického think tanku Gender5+.

Moderátorka: Monika Ladmanová, poradkyně Věry Jourové, komisařky EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů

   
11:00-11:30

Přestávka

   
11:30-13:00

Výsledky programu Dejme (že)nám šanci

Představíme výsledky programu Dejme (že)nám šanci a výstupy podpořených projektů za téměř 150 milionů korun. Shrneme, jak program přispěl k řešení rovných příležitostí a prevenci domácího násilí, čeho se podařilo dosáhnout a v čem mohou být podpořené projekty inspirující.

Prezentaci Nadace OSF uvedou do širšího kontextu zástupci Úřadu vlády ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a evaluátorky programu z Royal HaskoningDHV.

   
13:00-14:00

Oběd

   
14:00-15:30

Sdílení a spolupráce s Norskem

Je norská zkušenost přenositelná do České republiky? Jaké formy spolupráce se osvědčily v jiných zemích? Příklady dobré praxe z projektů realizovaných v rámci EHP/ Norských fondů představí norští zástupci úspěšných bilaterálních projektů, které probíhaly ve Španělsku, Estonsku, na Slovensku či v České republice.

Moderátor: Terje Englund, Poradce pro komunikaci a Norské fondy, Velvyslanectví Norského království v ČR

   
15:30-16:00

Přestávka

   
16:00-17:00

Role mužů v prosazování genderové rovnosti

Zapojení mužů do prosazování rovných příležitostí a prevence genderově podmíněného násilí jako jeden z klíčových faktorů. Je práce mužů s muži a podpora žen muži klíčem k úspěchu? Jaká konkrétní opatření fungují?

Pozvání k moderované diskusi přijal americký sociolog Michael Kimmel, profesor na Stone Brook University v USA a ředitel Centra pro mužská studia.


Moderátorka
: Thordis Elva, autorka divadelních her a aktivistka, Island

   
19:30

Neformální setkání účastníků konference

 

 

Středa 8. listopadu 2017

   
9:00-10:30

Diskusní panely – část I.

 

Genderově podmíněné násilí:

A, Implementace a monitoring Istanbulské úmluvy
Istanbulská úmluva byla v ČR podepsána a nyní se připravuje její ratifikace. Co nás čeká poté? Jak probíhá implementace úmluvy a následný monitoring v ostatních zemích? O své zkušenosti se podělí zástupkyně Grevia (expertní skupiny pro monitoring úmluvy), norská ombudsmanka Hanne Bjurstrom, Barbora Burajová ze Slovenska a Branislava Marvánová Vargová z české organizace Rosa.

Moderátorka: Gauri van Gulik, zástupkyně ředitele pro Evropu a Střední Asii, Amnesty International

Rovné příležitosti:

B,Pozitivní opatření aneb kvóty pro ženy Jak fungují pozitivní opatření? Kam nás může posunout tlak na změnu shora a direktivně? Proč fungují kvóty ve Slovinsku a Makedonii a u nás jsou stále jako nástroj neprůchodné? Může být pro nás inspirativní polský systém dočasných kvót? V ČR je tolik úspěšných žen, a přesto se zdá, že se ženy navzájem málo podporují.

   
10:30-11:00

Přestávka

   
11:00-12:30

Diskusní panely – část II.

Genderově podmíněné násilí:

C, Programy pro osoby dopouštějící se násilí – modely práce a jejich financování

Na nedostatečnou práci s osobami, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích, se upozorňuje napříč jednotlivými evropskými státy. Součástí Istanbulské úmluvy jsou přitom články, které zahrnují muže a chlapce do prevence domácího a genderově podmíněného násilí a které zdůrazňují potřebu práce s původci násilných činů. Jaké modely v Evropě aktuálně existují, jaké fungují a jak jsou financovány? Co se na tomto poli děje aktuálně v ČR? Spolu s Barborou Jakobsen z norské organizace ATV a Radanem Šafaříkem z Úřadu vlády ČR budou diskutovat i další odborníci na toto téma – Heinrich Geldschläger ze Španělska a Heinrich Kraus z Rakouska.


Moderátor
: Henning Mohaupt, psycholog, Alternativa násilí (ATV), Norsko

Rovné příležitosti:

D, Současná feministická hnutí v ČR a v Evropě
V Evropě i ve světě sílí konzervativní populistické trendy, které jsou v přímém rozporu s myšlenkami feminismu. V některých zemích to vedlo například k omezení reprodukčních práv žen. Na druhou stranu se hovoří o čtvrté vlně feminismu, představované novými organizacemi a hnutími. Jak vypadá současné feministické hnutí u nás a v Evropě? A jakým tématům se věnuje?
Diskuse za účasti Joanny Maycock z Evropské ženské lobby, Jany Smiggels Kavkové z České ženské lobby a zástupkyň nových hnutí.
Moderátorka
: Thordis Elva, autorka divadelních her a aktivistka, Island

   

12:30-13:30

Oběd (ukončení veřejné části konference)

   
13:30-17:00

Workshopy pro příjemce a zprostředkovatele

E, World- café pro zástupce podpořených projektů v programu Dejme (že)nám šanci

F, Pracovní setkání zprostředkovatelů a partnerů programů EHP/Norských fondů zaměřených na rovné příležitosti a domácí a genderově podmíněné násilí – diskuse o dopadech a vyhodnocení programů (ve spolupráci s Kanceláří finančních mechanismů)

 

Pracovním jazykem je angličtina. Simultánní tlumočení z/do češtiny bude zajištěno. Registrujte se prosím zde.