Základní dokumenty

Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska uzavřené 16. 6. 2011 mezi Českou republikou a Norskem/ Memorandum of understanding on the implementation of the Norwegian financial mechanism (EN)

Nařízení o realizaci finančního mechanismu Norska 2009-2014, které přijalo Ministerstvo zahraničních věcí Norska/ Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 (EN)

Dohoda o programu mezi Ministerstvem zahraničních věcí Norska a národním kontaktním místem (Ministerstvo financí ČR) o realizaci a finančním příspěvku k Programu Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/ Domácí násilí a násilí založené na pohlaví

Pokyny pro bilaterální vztahy / Guideline for strengthened bilateral relations (EN)

Oznámení o výběru Nadace Open Society Fund Praha jako zprostředkovatele programu CZ 12 na základě výběrového řízení

Název dokumentu Typ Velikost
pdfEtický kodex hodnotitele projektů a člena hodnoticí komise pdf 446.2 KB