Podpořené projekty

Název Organizace Téma Částka Region
Gender v migraci – přenos zkušeností z Norska do České republiky Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. Rovné příležitosti 96 632 Kč

Praha

Genderová rovnost v norské praxi – studijní cesta Gender Studies, o.p.s. Domácí násilí

Praha

Hájíme práva žen v České republice Česká ženská lobby, o.s. Rovné příležitosti 7 089 117 Kč

Praha

Hledejme společně novou cestu! Genderové informační centrum NORA, o.p.s. Rovné příležitosti 888 303 Kč

Jihomoravský

Inspirace z Norska Kostka Krásná Lípa, p.o. Rovné příležitosti

Česká republika

Kompetence v kostce Kostka Krásná Lípa, p.o. Rovné příležitosti 1 417 095 Kč

Ústecký

LIV Labyrint Brno, z.s. Domácí násilí 702 890 Kč

Jihomoravský

Mezinárodní mentoringový program Fórum 50 %, o.p.s. Rovné příležitosti 43 410 Kč

Česká republika

Miniškolka Emcéčko Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko Rovné příležitosti 174 484 Kč

Zlínský

Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR Liga otevřených mužů Domácí násilí 127 941,37 Kč

Praha