Podpořené projekty

Název Organizace Téma Částka Region
Rovné příležitosti na každý den Evropská kontaktní skupina Rovné příležitosti 1 393 495 Kč

Praha

Rovné příležitosti žen migrantek Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. Rovné příležitosti 1 475 077 Kč

Česká republika

Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách Otevřená společnost, o.p.s. Rovné příležitosti 1 009 767 Kč

Ústecký

Rovnost žen a mužů ve veřejném životě – inspirace z Norska Fórum 50 %, o.p.s. Rovné příležitosti

Česká republika

Rozšíření služeb dětského centra Cestička Cesta domů, z. ú. Rovné příležitosti 229 936 Kč

Praha

S tebou ne aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Domácí násilí 2 355 494 Kč

Praha

Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova La Strada Česká republika, o.p.s. Domácí násilí 562 189 Kč

Praha

Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby THEIA – krizové centrum o.p.s. Domácí násilí 619 076 Kč

Jihočeský

Spektrum rozvoje žen Spiralis, z.s. Rovné příležitosti 250 999 Kč

Praha

Spektrum rozvoje žen Spiralis, z.s. Rovné příležitosti

Česká republika