Podpořené projekty

Název Organizace Téma Částka Region
Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Domácí násilí 2 291 421 Kč

Česká republika

Společně jako doma bez násilí Jako doma – Homelike Domácí násilí 6 555 697 Kč

Praha

Stop domácímu násilí Respondeo, z. s. Domácí násilí 904 660 Kč

Středočeský

Stop kybernásilí na ženách a mužích Gender Studies, o.p.s. Domácí násilí 5 934 713,81 Kč

Praha

Stop násilí pro zdravotnictví ROSA – centrum pro ženy, z.s. Domácí násilí 1 914 813 Kč

Česká republika

Studijní cesta – školení školitelů s ATV Liga otevřených mužů Domácí násilí 33 172 Kč

Česká republika

Studijní cesta – Genderově podmíněné násilí z pohledu norských expertů a expertek proFem, konzultační středisko pro ženské projekty Domácí násilí 131 968 Kč

Česká republika

Studijní cesta ATV – BF SPONDEA, o.p.s. Domácí násilí 61 157,26 Kč

Česká republika

Studijní cesta do Norska za rovným odměňováním, reprezentací a gender mainstreamingem Otevřená společnost, o.p.s. Rovné příležitosti

Česká republika

Studijní cesta do Norska zaměřená na oblast rovných příležitostí Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. Rovné příležitosti

Česká republika