Fond bilaterální spolupráce

Příjemci malých a velkých grantů z programu Dejme (že)nám šanci mohou požádat o další grant zaměřený na spolupráci českých a norských organizací z Fondu bilaterální spolupráce, ve kterém je k dispozici celková částka 3,67 milionu korun. Cílem těchto tzv. projektů spolupráce je rozvíjet a posilovat sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů.

Podmínkou žádosti je spolupráce s norskou organizací, či s norským odborníkem, nebo aktivita, která je realizovaná v Norsku, či která se zabývá norskou perspektivou. Oprávněnými partnery projektů spolupráce jsou subjekty, které jsou právnickou osobou s působností na území České republiky a Norska.

Maximální výše grantu na projekt je 132 500 Kč a současně výše cestovních nákladů na osobu nesmí přesáhnout 53 000 Kč. Projekty spolupráce jsou hrazeny z Fondu bilaterální spolupráce v plné výši 100 %.

Finance jsou určeny například na studijní a pracovní cesty, na účast expertů z Norska v pracovních skupinách, nebo na seminářích v Česku, pracovní bilaterální setkání, ale i na přípravu studií či analýz. Dále na organizaci seminářů, konferencí, workshopů s cílem navazování a posilování oboustranných kontaktů a na účast na mezinárodních akcích s cílem navazování a posilování kontaktů. Aktivity podpořené z Fondu musí přispívat k posílení bilaterálních vztahů mezi Norskem a Českou republikou.

Délka projektů spolupráce není stanovena, zpravidla se však jedná o účelové jednorázové nebo krátkodobé doplňkové aktivity ke stávajícímu/ukončenému projektu a proto je doporučené období realizace 1-6 měsíců.

Projekt spolupráce může být realizován v průběhu, nebo i po ukončení projektu financovaného z malého či velkého grantu programu. Spolupráce však musí být dokončena nejpozději do 15. 9. 2017.

Žádosti o grant z tohoto fondu jsou přijímány průběžně ode dne zveřejnění výsledků prvního kola výzev programu Dejme (že)nám šanci do odvolání (resp. do vyčerpání alokovaných finančních prostředků), předpokládaný termín ukončení přijmu žádostí je k 30. 6. 2017. Pozn. Zájemci o grant se do grantové výzvy fondu dostanou přes odkaz zaslaný koordinátorkou programu. 

Hodnocení žádostí


Nadace OSF zašle žadatelům vyrozumění o výsledku hodnocení žádosti nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti. Seznam podpořených projektů spolupráce zveřejní Nadace OSF nejpozději do 10 pracovních dní od rozhodnutí na stránkách www.dejmezenamsanci.cz.
Podrobná pravidla Fondu bilaterální spolupráce najdete v dokumentech a formulářích pro příjemce.
Seznam norských organizací, se kterými můžete spolupracovat.

Studijní cesty do Norska


Na začátku září 2015 pořádala Nadace OSF ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království v Praze a Úřadem vlády ČR studijní cestu do Norska na téma domácí a genderově podmíněné násilí. Cesty se zúčastnily čtyři novinářky a tři zástupkyně neziskových organizací, které se tématu dlouhodobě věnují. Podle všeho přinesla cesta účastnicím mnoho dobrých zkušeností, neváhejte a inspirujte se. O podrobnostech cesty se dočtete zde.

Druhou studijní cestu zorganizovala Nadace OSF v září 2016. Ve spolupráci s norskou organizací Alternativa násilí a úřadem norské ombudsmanky vyslala dvacítku odborníků na školení školitelů k filmu Zuřivec a připravila prezentace norských aktérů s působností v oblasti domácího násilí. A na tom, že jim školení přineslo mnoho nových poznatků a zkušeností, se nakonec podle hodnocení shodli všichni. Blog z cesty si můžete přečíst zde.

Třetí studijní cestu do Norska, tentokrát v oblasti rovných příležitostí, připravujeme na duben 2017. V případě zájmu o účast kontaktujte prosím koordinátorky programu. 

Prezentace odborníků z Norska v rámci Fondu bilaterální spolupráce