Informace pro příjemce

První projekty se rozběhly od 1. 7. 2014. Další přibývají postupně, tak jak jsou podepisovány smlouvy a vyhodnoceny další výzvy. 

Na 30. září 2015 plánujeme setkání příjemců grantu „SDÍLÍM, TEDY JSEM“. Ohledně přesných termínů prosím sledujte harmonogram programu. Všechny důležité informace Vám zároveň pošleme mailem. Potřebné dokumenty najdete v sekci dokumenty a formuláře pro příjemce.

Všichni příjemci grantů mohou žádat o další podporu z Fondu bilaterální spolupráce, a to přímo na spolupráci tuzemských a norských organizací. K dispozici je celkem 2,67 milionu korun.

Žádosti o grant z tohoto fondu jsou přijímány průběžně od 5. června 2014 do konce roku 2015 (resp. do vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Maximální výše grantu na projekt je 132 500 Kč. Více informací najdete v sekci Fond bilaterální spolupráce.