AdvoCats for Women – právem proti násilí ženách

Zaměřili jsme se na identifikaci a odstranění nedostatků v legislativě týkající se násilí na ženách, a to na úrovni teoretické i v praxi.

Formou doporučení jsme upozornili na konkrétní legislativní nedostatky, podpořili jsme podpis Istanbulské úmluvy a významně zapůsobili v oblasti dvou problematik: bezplatné právní pomoci a zálohovaného výživného. Náš projekt byl jedinečný a přínosný díky širšímu spektru aktivit, zahrnujících nejen analytickou činnost, aktivní lobbing, ale i bezplatné právní zastoupení jednotlivých klientek. V tomto směru projekt veřejně ocenil i ministr spravedlnosti, získali jsme ocenění Pro Bono & CSR za rok 2016.

Všechny plánované výstupy i aktivity jsme úspěšně uskutečnili, dopady na cílové skupiny jsou významné v konkrétních klientských kauzách. Navrhované změny v legislativě mají širší vliv na laickou veřejnost a posouvají legislativní základy problematiky násilí na ženách. Podařilo se nám otevřít významné diskuse o tom, jak eliminovat nesprávné využívání stávajících právních instrumentů v oblasti násilí na ženách či jak pro tyto instrumenty sjednotit aplikační pravidla. Téma je pro naši organizaci klíčové, zabýváme se jím dlouhodobě.

Organizace proFem, konzultační středisko pro ženské projekty
Téma Domácí násilí
Region

Praha

Částka 2 585 674 Kč
Datum realizace projektu 01.01.2015 - 30.09.2016
Web www.profem.cz