Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství

V regionálních školách panovalo velmi nízké povědomí o gender vzdělávání. Nedostávalo se ani materiálů, které by se daly použít ve výuce. Studenti neměli příležitost zažít výuku zohledňující genderové aspekty. Neexistovalo propojení kulturních a vzdělávacích aktivit v oblasti gender.
Výstupy:
6 typů výukových materiálů; 9 seminářů pro studenty a učitele (o 4 více oproti původnímu plánu); 1 soutěž o nejlepší filmový scénář (72 přihlášených) a první studentský festival na téma gender; 1 fundraisingová kampaň k získání financí na cenu pro vítězný film.
Dopad:
25 učitelů se dozvědělo jak vyučovat gender. 95 studentů se zúčastnilo debat jako autoři, dobrovolníci nebo kompars. 50 jednotlivců a 10 firem se podílelo jako sponzoři, dobrovolníci atd. Vznikly tři krátké filmy na téma gender a další metodická videa. Získali jsme 15 000 Kč pro vítěze soutěže. Díky spolupráci s partnery a komunikaci „na míru“ s využitím audiovizuálních formátů se nám podařilo propojit cílové skupiny. Pokračujeme v pořádání seminářů pro školy, čímž je zajištěna udržitelnost projektu. V současné době realizujeme „ozvěny festivalu“. Největším úspěchem byl vyprodaný festival.

Organizace Centrum Kašpar, o.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Liberecký

Částka 967 690 Kč
Datum realizace projektu 01.05.2015 - 30.04.2016
Partneři KONSOLA; Filmový klub Liberec
Web www.centrum-kaspar.cz