Celoživotní ekonomické dopady mateřství

V České republice má mateřství na postavení žen na trhu práce a ve společnosti výrazně negativní dopady. Rozhodli jsme se přispět k jejich snížení a nastartovat změny. Zajistili jsme ekonomické a sociologické analýzy celoživotních dopadů mateřství. Jejich výsledky jsme propojili s know-how expertů a expertek z České republiky a Norska. Informace jsme pak rozšířili mezi laickou veřejnost (interaktivní semináře), zaměstnavatele (kulaté stoly), odbornou veřejnost a osoby v rozhodovacích pozicích (kulaté stoly a konference). Změny v politikách podněcovali naši genderoví odborníci a odbornice v poradních komisích (Odborná komise pro rodinnou politiku), v relevantních orgánech a institucích a také prostřednictvím lobbingových aktivit (jsme členem Rady vlády pro rovné příležitosti a Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života). Značně pozitivní roli hrál aktuální zájem politiků na klíčových ministerstvech.
Přispěli jsme k prohloubení znalostí v oblasti ekonomických a sociologických dopadů mateřství, na něž navážou pracovníci vědeckých institucí a jež mohou využít osoby v rozhodovacích pozicích (evidence based policy).

Organizace Gender Studies, o.p.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Praha

Částka 7 414 104 Kč
Datum realizace projektu 01.09.2014 - 30.06.2016
Partneři SOU- Sociologický ústav; NHÚ - Národohospodářský ústav; BPS - Byznys pro společnost
Web www.genderstudies.cz