Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu.

Účelem projektu bylo zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích: ve státních podnicích, městských firmách a soukromých kotovaných společnostech. Pracovali jsme se systémovými doporučeními a strategickými dokumenty – Akčním plánem pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, rámcovou pozicí pro firmy kotované na burze či rozhodnutím pro podporu tématu na úrovni vlády a statutárních měst. U soukromých společností jsme se zaměřili na formulaci a dodržování dobrovolných závazků. Využili jsme evropskou Chartu diverzity (strategickou nadstavbu Memoranda diverzita 2013+), k níž se zavázalo víc než 50 českých zaměstnavatelů. Uspořádali jsme kampaň Nejsem žádný průměr, roadshow s doprovodnými akcemi a díky norskému partnerovi jsme zástupcům českých zaměstnavatelů umožnili návštěvu klíčových institucí v Norsku. Vytvořili jsme Index zastoupení žen ve vedení; médiím, firmám a vládě jsme poprvé poskytli relevantní data. Ve spolupráci s vydavatelstvími Economia, MAFRA a dalšími médii jsme vyvolali nový zájem o téma. Ocenili jsme nejlepší podniky, ve spolupráci s ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti jsme firmy zapojili do diskuse i do přímé revize Akčního plánu. Budeme pokračovat v doplňování Indexu, dále pořádat pravidelná síťovací setkání firem, pracovat s městy a rozšiřovat počet signatářů evropské Charty diverzity. Klíčové cíle jsou zachovány díky přijetí zásadních strategických dokumentů vládou České republiky.

Webové stránky projektu : www.byznysprospolecnost.cz

Organizace Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem
Téma Rovné příležitosti
Region

Praha

Částka 6 791 464 Kč
Datum realizace projektu 01.07.2014 - 31.05.2016
Partneři Otevřená společnost, CERGE EI (NHU)
Norský partner Institut for social research (ISR)
Web www.diverzita.cz