Drogové závislosti – násilníci a oběti

Zmapovali jsme problematiku násilí u cílové skupiny, tedy lidí závislých na nealkoholových drogách, kteří procházejí dlouhodobou léčbou v terapeutické komunitě Karlov nebo Němčice. Klienti byli do projektu zařazeni na základě svého svobodného rozhodnutí a odborného zvážení pracovníků, zda mají problémy se vztekem a násilím, případně byli dlouhodobě v roli oběti. Opakované prožívání traumatických situací spojených se vztekem a násilím je fyzicky i psychicky dlouhodobě nezvladatelné. Role násilníka, respektive oběti se vtiskává do osobnosti člověka (vzorce chování opakováním sílí), což spolu se závislostí může vést k totálnímu rozkladu osobnosti. Naši klienti si uvědomili tento aspekt svého života a na práci se vztekem a násilím jsme společně kladli důraz. Během projektu jsme vytvořili 19 modulů pro skupinovou práci, jež se staly nedílnou součástí terapeutického programu v komunitě. Pracovníci prošli vzdělávacím plánem. Naše moduly mohou převzít i jiná léčebná zařízení, do budoucna je zvažujeme přenést také do ambulantních služeb. Podařilo se nám tedy zavést skupinovou a individuální terapii a informovat o ní. Vydali jsme výzkumnou studii na dané téma, uspořádali odbornou konferenci, z níž vyšel sborník, opublikovali články, mezi neodbornou veřejnost (například klienty nízkoprahových služeb) jsme šířili letáky a další potřebné informace.

Organizace SANANIM
Téma Domácí násilí
Region

Jihočeský

Částka 6 110 750 Kč
Datum realizace projektu 01.07.2014 - 31.05.2016
Web www.sananim.cz