Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví

Jedním z následků domácího násilí jsou zdravotní dopady na jeho oběti. Naším cílem bylo získat a medializovat silné argumenty pro potírání domácího násilí a pro jeho důslednější prevenci, které nebude možné přehlížet.
Provedli jsme reprezentativní výzkum v celé České republice, kterého se zúčastnilo 3 058 respondentek. Vyčíslili jsme náklady na domácí násilí vynaložené z veřejných rozpočtů za rok 2014 ve výši 1,85 miliard korun za ošetření a léčbu obětí a náklady na léčbu chronických onemocnění ve výši 1,088 miliard korun. K prezentaci výsledků výzkumu a otevření debaty k zdravotním a ekonomickým dopadům domácího násilí jsme uspořádali konferenci s mezinárodní účastí pro širší odbornou veřejnost a uskutečnili jsme několik lobbistických schůzek. Hlavním výstupem projektu je studie Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví, která zájemce seznamuje s celým výzkumem včetně metodologie. Nabízíme v ní rovněž doporučení, jež by mohla přispět k lepší identifikaci domácího násilí u pacientek a pacientů a ke zvýšení úrovně péče o oběti.
Zjištění z výzkumu využijeme nejen v naší každodenní praxi při práci s klientkami a klienty, ale rovněž při našem úsilí prosadit opatření nutná pro efektivnější pomoc obětem domácího násilí.

 

 

Organizace proFem, konzultační středisko pro ženské projekty
Téma Domácí násilí
Region

Česká republika

Částka 2 676 515 Kč
Datum realizace projektu 01.05.2015 - 30.06.2016
Partneři Mind Bridge Consulting s.r.o.
Web www.profem.cz