Firemní péče o děti RC MUM

Naším cílem bylo navázat na započatý systém péče o děti při vzdělávacích aktivitách rodinného centra (RC) MUM v Praze a rozvinout myšlenku firemní péče o děti v neziskové organizaci.
Za celé období projektu jsme 50 zaměstnancům a dobrovolníkům RC MUM poskytli 808 hodin péče o děti. Některé z chův měly problémy skloubit pracovní a rodinný život, neboť poptávka se soustřeďovala často do odpoledních hodin, a další pracovnice odešly do zaměstnání na vyšší úvazek, proto jsme počet chův, bez dopadu na rozpočet, oproti plánu rozšířili na 12. Rodičům našich svěřenkyň a svěřenců jsme umožnili plně se zapojovat do pravidelných i jednorázových aktivit centra; prodloužení projektu umožnilo plynulý běh našich činností navázaných na školní rok. Zajišťovali jsme také hlídání dětí na 7 vybraných akcích pořádaných či zaštítěných městskou částí Praha 20. Rodiče byli s našimi službami velmi spokojeni, což ukázaly i dotazníky. Rádi bychom zajistili ekonomickou udržitelnost myšlenky hlídání pro třetí subjekty a v budoucnu vybudovali službu hlídacích koutků i pro místní firmy.

Organizace RC MUM z.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Česká republika

Částka 245 406 Kč
Datum realizace projektu 01.05.2015 - 31.08.2016
Web www.rcmum.cz