Gender v inovacích – inovace v klastrech

Projekt Gender v inovacích – inovace v klastrech se zaměřoval na gender mainstreaming v klastrech v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu byla podpora začlenění tématu gender do sféry inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a příkladů nejlepší praxe z Norska.

Výsledky a výstupy projektu zahrnují: 3 analýzy národních a regionálních strategických dokumentů posuzující rozsah a aplikaci genderově citlivého přístupu, benchmarking těchto českých dokumentů s obdobnými dokumenty z Norska, přenos znalostí z Norska (seminář Gender v inovacích), 3 genderové audity ve 3 společnostech (členských společnostech klastrů v MSK), integrace genderové perspektivy do strategií klastrů v MSL a mnoho dalších výstupů podporujících posílení povědomí o roli genderu v inovacích (web, letáky, elektronický sborník, tiskové zprávy atd.)

Projekt dosáhl všech svých cílů a měl dopad na společnosti a klastry v MSK i na subjekty zajímající se o genderovou problematiku po celé ČR. Dlouhodobá udržitelnost projektu je zajištěna implementací genderové perspektivy do strategií klastrů. Uchazeč (NKA) bude navíc využívat výsledky projektu ve svých vzdělávacích aktivitách (semináře a kurzy o klastrech, inovacích a konkurenceschopnosti) a při přípravách dalších projektů.

Organizace Národní klastrová asociace
Téma Rovné příležitosti
Region

Moravskoslezský

Částka 985 420 Kč
Datum realizace projektu 01.12.2014 - 30.11.2015
Norský partner Innovation Norway (IN)
Web www.nca.cz