Muži proti násilí na ženách a dětech

Projekt zavedl v České republice novou metodu prevence domácího násilí, zvanou zvládání agrese či vzteku (anger management). Metodologie norské organizace Reform byla přizpůsobena českým podmínkám a úspěšně otestována u terapeutické skupiny pro muže, kteří se dopouštějí násilí na blízkých osobách. Zlepšili jsme tak služby v oblasti prevence domácího násilí z perspektivy práce s pachateli. Dosáhli jsme cílů projektu: díky rozšíření našich možností a přímou prací s pachateli jsme pomohli snížit výskyt domácího násilí v České republice. Projekt měl přímý dopad na 13 intenzivně proškolených odborníků, 85 účastníků workshopu a semináře, 12 účastníků terapeutické skupiny, 22 pachatelů násilí, kterým jsme poskytli poradenství, a na tisíce zástupců veřejnosti oslovené prostřednictvím médií, internetu, sociálních médií a 3 000 letáků. Výsledky projektu jsou dlouhodobě udržitelné – metodologie zvládání vzteku byla uzpůsobena pro české prostředí a byli v ní vzděláni první pracovníci. Příjemci (pachatelé domácího násilí, odborníci a veřejnost) byli přímo zapojeni během všech aktivit projektu. Organizace Rerform se na projektu aktivně podílela jako poradce a školitel, dělila se o své know-how a poskytovala konzultace.

Organizace Liga otevřených mužů
Téma Domácí násilí
Region

Praha

Částka 1 353 445 Kč
Datum realizace projektu 01.07.2014 - 30.06.2015
Norský partner Reform – ressurssenter for menn (Reform)
Web www.muziprotinasili.cz