Násilí věc (ne)veřejná

Celorepublikovým dopadem našeho projektu je inovativní přístup k řešení problematiky domácího násilí, a to posunem služby „za klientem“, zavedením advokátní služby pro ohrožené osoby a služeb pro násilné osoby – a současně preventivním působením. Zavedli jsme systém terénní péče pro celou rodinu zasaženou domácím násilím. S norským partnerem jsme spolupracovali zejména v problematice dětí jako svědků násilí a při zlepšování terapeutické práce s agresory. Důraz jsme kladli na preventivní působení na širokou veřejnost, pedagogy, žáky a studenty; podařilo se nám posílit mezioborovou spolupráci zainteresovaných subjektů nejen v jihomoravském regionu. Na udržitelnost projektu byla zaměřena samostatná aktivita, jejíž výstupy vedly k optimalizaci poskytovaných služeb. Hlavním přínosem je zaplnění mezery v nabízených službách týkajících problematiky násilí na ženách a mužích a domácího násilí v Jihomoravském kraji.

Organizace SPONDEA, o.p.s.
Téma Domácí násilí
Region

Jihomoravský

Částka 7 191 516
Datum realizace projektu 01.09.2014 - 30.09.2016
Partneři Magistrát města Brna (MMB)
Norský partner Oslo Krisesenter
Web www.spondea.cz