Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním

Obsahem projektu bylo posílení personální i odborné kapacity krizové linky Senior telefon, prohloubení povědomí o násilí na seniorech mezi laickou i odbornou veřejností a rozvoj mezioborové spolupráce u pomáhajících profesí. Linka slouží ohroženým a postiženým ženám i mužům, je dostupná nepřetržitě a zdarma a zaručuje citlivý přístup včetně naprosté anonymity. Rozšířením jejího provozu jsme zvýšili dostupnost našich služeb; v období od října 2014 do prosince 2015 se na nás s problémem domácího násilí a zneužívání obrátilo 594 seniorů. V průběhu roku 2015 na linku zavolalo 14 715 seniorů. Hlavním přínosem bylo zmírnění dopadů násilí na mužích a ženách a zlepšení specializované péče v oblasti pomoci obětem. Součástí projektu byla osvětová práce, mimo jiné organizování preventivních dialogů mezi středoškolskými studenty a seniory, neboť pachateli násilí jsou často vnoučata a pravnoučata. Pro zkvalitnění našich služeb byly důležité také diskuse zainteresovaných odborníků.

Organizace ŽIVOT 90
Téma Domácí násilí
Region

Praha

Částka 965 931 Kč
Datum realizace projektu 01.10.2014 - 31.12.2015
Web www.zivot90.cz