Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!

Rozdílné odměňování žen a mužů je výrazným ukazatelem genderových nerovností na trhu práce. Výše gender pay gap řadí Českou republiku trvale na nejhůře hodnocená místa v Evropské unii, což však zůstávalo mimo zájem naší veřejnosti. Rozhodli jsme se zvýšit domácí povědomí o této problematice, podnítit celospolečenskou diskusi a hledat způsoby, jak platovým nerovnostem u nás předcházet.
V lednu 2016 jsme v Brně uspořádali mezinárodní konferenci, které se zúčastnilo 87 osob a výsledkem je i česko-anglický sborník. Připravili jsme poziční dokument k tématu nerovného odměňování žen a mužů, jenž shrnuje naše analýzy dat a výstupy kulatých stolů se sociálními partnery. Celkem se našich osvětových aktivit během 14měsíčního projektu zúčastnilo 261 osob z řad veřejnosti, 354 středoškolských studentů a studentek a 128 zástupců a zástupkyň sociálních partnerů. V červnu 2016 se v Praze uskutečnila tisková konference o gender pay gap, jež přilákala výrazný zájem médií. Tématu se míníme dále věnovat.

 

Organizace Genderové informační centrum NORA, o.p.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Jihomoravský

Částka 1 485 593 Kč
Datum realizace projektu 01.05.2015 - 30.06.2016
Partneři Kancelář veřejného ochránce práv
Web www.gendernora.cz, www.hledejmespolecnenovoucestu.cz/