Pro Fair Play

Cílem projektu byla pozitivní a statisticky významná celospolečenská změna ve vnímání problematiky rovných příležitostí prostřednictvím mohutné medializace využívající nejsilnější rádia v České republice. Vybudovali jsme profesionální mediální platformu pro komunikaci o rovnoprávnosti především v prostředí komerčních rozhlasových a digitálních médií. Ambiciózní projekt uspěl, česká populace je díky poskytování kladných názorových vzorů, jak z řad populárních moderátorů rádií, tak skrze networking posluchačů a zájmových skupin nyní vnímavější a citlivější v mnoha oblastech týkajících se genderové tematiky, rovnoprávnosti, diskriminace atd. Cílů bylo dosaženo přes počáteční nesnáze a potřebu větších zdrojů, než jsme původně předpokládali. Výsledky jsou dlouhodobě udržitelné, neboť projekt přinesl skupině Lagardere Active řadu konkurenčních výhod, které by si ráda udržela i v budoucnu: diferencovanější cílové publikum, nové byznysové příležitosti, jedinečné know-how a nástroje řízení lidských zdrojů.

Web projektu najdete zde: www.profairplay.cz

Organizace Lagardere Active ČR, a.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Praha

Částka 6 183 880 Kč
Datum realizace projektu 01.01.2015 - 31.12.2015
Partneři Agender
Norský partner Active 24 Norway
Web www.lagardere.cz