Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova

Problematice rovných příležitostí mužů a žen žijících na venkově bylo doposud věnováno velice málo pozornosti. Chtěli jsme zvýšit povědomí o genderových tématech mimo města a výzkum jsme zaměřili na příležitosti a participaci žen v místních akčních skupinách, jež se cíleně věnují rozvoji venkova.
Provedli jsme první systematický výzkum, který na moravském venkově zjišťoval faktory ovlivňující rovné příležitosti mužů a žen v zastoupení v rozhodujících orgánech místních akčních skupin. Výsledná výzkumná zpráva představila hlavní problémy v této oblasti. Naše zjištění jsme představili zastupitelům moravských akčních skupin na konferenci. Ještě podrobněji se o problematice diskutovalo na odborných workshopech, kde vznikla řada návrhů, jak zlepšit zapojení žen do rozvoje venkova.
Výsledky projektu mohou sloužit jako základ pro tvorbu opatření a politik v této problematice. Širší veřejnosti jsme závěry výzkumu představili v podobě populárně naučné příručky. Veškeré výstupy projektu jsou k dispozici nawebu naší společnosti.

Organizace Civipolis, o.p.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Česká republika

Částka 363 216 Kč
Datum realizace projektu 01.05.2015 - 30.09.2016
Web www.civipolis.cz