Rovné příležitosti žen migrantek

Migrantky mají v české společnosti stále nerovné postavení. Jsou vykořisťovány a diskriminovány v rodině, na pracovišti, ve zdravotní péči i v přístupu k bezplatné právní pomoci. Dopad na ně zaměřeného projektu byl velmi účinný: poskytli jsme konkrétní pomoc 1 130 ženám. V oblasti systémových změn se nám podařilo pomoci zastavit návrhy zhoršující postavení migrantek (komerční zdravotní pojištění, problematika slučování rodin některých kategorií cizinců a cizinek apod.), přispěli jsme obsáhlým materiálem k Šesté periodické zprávě o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. Vznikla novásekce webových stránek pro migrantky v českém a ruském jazyce, vytvořili jsme Analýzu k problematice postavení migrantek a migrantů v České republice, mezi politiky jsme rozšířili tři naše dílčí analýzy a tři policy papery a uspořádali jsme tři veřejné debaty následované třemi kampaněmi s cílem zlepšit postavení migrantek u nás. Velmi užitečné byly výměnné pobyty s norskými experty, především advokátní kanceláří Andersen, Bache-Wiig AS, která se také specializuje na právní pomoc migrantům a uprchlíkům.
Cílovou skupinu migrantek se podařilo zapojit i jako nové dobrovolnice. Hlavní přínos projektu spočívá ve zlepšení postavení jednotlivých migrantek a v obecné rovině v opakovaném nastolování daného tématu na politické i mediální úrovni.

Organizace Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Česká republika

Částka 1 475 077 Kč
Datum realizace projektu 01.05.2015 - 30.06.2016
Norský partner Andersen Bach - Wiig
Web www.opu.cz