Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách

Hlavním cílem a přínosem projektu bylo provedení pilotního výzkumu, který se na základních školách zaměřoval současně na gender a etnicitu. V České republice šlo o první průzkum takzvané intersekcionality – kontextu vícenásobné diskriminace. Formou kvantitativního výzkumu (komplexního dotazníku) jsme na třech zapojených školách zmapovali, jak čeští vyučující vnímají etnicitu a gender ve své pedagogické praxi; obdrželi jsme téměř tisíc odpovědí a dostali tak reprezentativní vzorek. Cílovou skupinu (vyučující) se nám podařilo dostatečně zapojit, přestože jde o lidi časově velmi vytížené. Díky mnoha rozhovorům na školách, kulatým stolům s řediteli a vyučujícími, projektovým dnům s dětmi a dalším aktivitám jsme vnímání dané problematiky na těchto školách nejen popsali, ale také kvalitativně změnili. Každá škola dostala vlastní metodický materiál vyhotovený na základě výzkumu na škole a jeden materiál obecný (pracovní listy). Závěry výzkumu jsme tlumočili zástupcům ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na semináři, který jsme v jeho prostorách uspořádali. Detailní a pečlivý výzkum je shrnut v publikaci, jež je a bude cenným zdrojem informací pro vyučující i pro pracovníky/ice ministerstva školství, neziskových organizací, novináře/ky a širokou veřejnost.

Organizace Otevřená společnost, o.p.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Ústecký

Částka 1 009 767 Kč
Datum realizace projektu 01.09.2014 - 31.01.2016
Web www.osops.cz