Stop domácímu násilí

Důvodem realizace projektu byla skutečnost, že v Jihočeském kroji není pomoc násilným osobám poskytována. Tato služba je důležitá v prevenci domácího násilí a ke snížení jeho výskytu. Cílem byl nejen vznik takové služby, ale vytvoření platformy organizací, které se při své činnosti s těmito lidmi setkávají. Veškeré cíle projektu byly dosaženy. Naše organizace i partner získala další vzdělání v této oblasti, inspiraci u organizací v jiných regionech a tak jsme práci s násilnými osobami zahájili.

Plánovanými výstupy byl vznik uvedené platformy, zahájení poskytování služeb násilným osobám u dvou organizací a zvýšení informovanosti odborné i široké veřejnosti o nově vzniklých službách a možnostech pomoci násilným osobám.

Cílovou skupinou byla odborná veřejnost (byla aktivně zapojena v rámci schůzek, distribuce informačních materiálů, účastí na kulatém stole), široká veřejnost (pro ni byli připraveny letáky k nové službě a informace v tisku) a násilné osoby (v pilotní fázi projektu vstoupili do služby pomoci).

Obě organizace jsme tuto činnost postavili jako součást naši běžné činnosti a tedy i nadále, po ukončení projektu budeme moci bez obtíží tyto služby poskytovat.

Organizace Respondeo, z. s.
Téma Domácí násilí
Region

Středočeský

Částka 904 660 Kč
Datum realizace projektu 01.05.2015 - 31.08.2016
Partneři GLE o.p.s.
Web www.opnymburk.cz