Studijní cesta do Norska

Projekt je zaměřen na získávání informací o práci se sociálně vyloučenými ženami v Norsku. Získané poznatky o konkrétních metodách a příklady dobré praxe chceme implementovat při další práci s cílovou skupinou v Ratolesti Brno. Předávání know-how proběhne formou workshopů, seminářů a konzultací v Norsku.

Organizace Ratolest Brno, z.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Česká republika

Datum realizace projektu 09.03.2017 - 31.05.2017
Norský partner Projekt byl financován z Fondu bilaterální spolupráce.
Web www.ratolest.cz