Studijní cesta GIC NORA do Norska na téma rovných příležitostí

Studijní cesta 3 expertek z Genderového informačního centra NORA navazuje přímo na 2 projekty podpořené grantem z programu Dejme ženám šanci. Konkrétně na projekty „Hledejme společně novou cestu“ a „Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!“.

Expertní tým z GIC NORA se zúčastní studijní a pracovní cesty do Norska s cílem sdílení zkušeností, know-how a příkladů dobré praxe v oblasti rovných příležitostí. Program cesty zajišťuje Nadace OSF ve spolupráci s Norwegian Equality and Anti-Discrimination Ombud (LDO).

Projekt přispěje k prohloubení odborných znalostí GIC NORA týmu v oblastech relevantních pro činnost organizace.

Organizace Genderové informační centrum NORA, o.p.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Česká republika

Datum realizace projektu 09.03.2017 - 31.05.2017
Norský partner Projekt byl financován z Fondu bilaterální spolupráce.
Web www.gendernora.cz, www.hledejmespolecnenovoucestu.cz/