Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě

Projekt reagoval na přemíru diskriminačních reklam v českém veřejném prostoru. Problematiku společností dosud opomíjené sexistické reklamy jsme pomohli lépe chápat několika cílovým skupinám. Studenti získali širší vhled do problematiky genderových stereotypů, což jim umožňuje kriticky hodnotit společenskou realitu. Pro veřejnost byla obohacením debata na toto téma vzbuzená soutěží Sexistické prasátečko, větší informovanost zajistily vzdělávací akce. Odpovědným orgánům jsme představili dobře připravené metodické materiály i argumentaci a iniciovali jsme diskusi. Tématu se chceme věnovat dlouhodobě, počítáme s jeho dalším rozvíjením. Vzhledem k významnému a pozitivnímu dopadu projektu na prostředí reklamy v České republice a na kritickou reflexi veřejného prostoru jsme momentálně ve fázi příprav dalšího podobného projektu. Hlavním přínosem projektu je zapojení veřejnosti do rozlišování a rozhodování, co je a co není sexistická reklama, a citlivější posuzování sexismu reklam obchodníky i klienty. Všem cílovým skupinám jsme ukázali možnosti a nástroje, jak na diskriminační reklamu reagovat. Upozornili jsme dvě média na konkrétní nedodržení etického kodexu a devět společností, jejichž reklama byla sexistická, bylo pokutováno.

Alternativní webová stránka: www.obcanskeoko.cz.

Organizace NESEHNUTÍ Brno
Téma Rovné příležitosti
Region

Jihomoravský

Částka 2 105 430 Kč
Datum realizace projektu 01.09.2014 - 31.01.2016
Partneři Otevřená společnost, Kancelář veřejného ochránce práv, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Rada pre reklamu, Slovensko, Konektor a.s.
Web www.nesehnuti.cz