Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Hlavní cíl projektu, a to zvýšení zájmu o technické a ICT obory a popularizace techniky mezi žákyněmi ZŠ a studentkami gymnázií, byl úspěšně naplněn. Různorodých aktivit, které byly zaměřeny na seznámení se s možnostmi studia technických oborů na středních školách a univerzitě, poznání moderních výrobních provozů, osobní setkání s významnými ženami působícími na technických pozicích a neformální poznání techniky, se zúčastnil nadstandardně vysoký počet dívek i vyučujících ze vzdělávacích institucí celého Plzeňského kraje. Zájem a poptávka o projektové aktivity překračoval kapacitní možnosti projektu, v rámci domluvených finančních přesunů byl oproti závazku zrealizován větší počet exkurzí do firem. O potřebě a důležitosti většího zapojení dívek do technických a ICT oborů svědčí i zapojení vysokého počtu spolupracujících subjektů (113 škol a firem). Doprovodná mediální kampaň byla zacílena na širokou veřejnost a na odbourávání stereotypů, které jsou spojovány s působením žen v technických oborech. Všechny monitorovací indikátory a očekávané výsledky byly splněny.

Organizace Akademie HK PK, o.p.s.
Téma Rovné příležitosti
Region

Plzeňský

Částka 6 099 410 Kč
Datum realizace projektu 01.07.2014 - 30.04.2016
Partneři Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje;, Západočeská univerzita v Plzni, Techmania Science Center;
Web www.zenyatechnika.cz