Tři pilíře bezpečí

Otevřeli jsme centrum Locika, první specializované centrum v České republice pro děti ohrožené domácím násilím. V pilotním provozu jsme otestovali inovativní způsob práce s celou rodinou.
Centrem prošlo za rok fungování přes 160 dětí. Úspěšná byla i facebooková kampaň Co je doma normální. Ve spolupráci s projektovým partnerem, Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, jsme vydali ojedinělou studii Děti, rodiče a domácí násilí o vlivu tohoto násilí na vývoj dítěte. Pro podporu dobré mezioborové spolupráce jsme zorganizovali čtyři úspěšné kulaté stoly pro celkem 73 odborníků, výstupem je publikace Termíny používané v kontextu práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím. Závěrečné konference nazvané Děti a domácí násilí – nové perspektivy se v pražské Národní technické knihovně zúčastnilo 140 odborníků; na základě výstupů z konference vzniklo doporučení pro ministerstvo práce a sociálních věcí, jak postupovat v případech takto ohrožených dětí.
Projekt ukázal velkou potřebnost služeb pro děti ohrožené domácím násilím, podařilo se navázat dobrou spolupráci s ministerstvy a s dalšími organizacemi a problematiku náležitě medializovat. Na tomto základě budeme iniciovat vznik dalších obdobných center v České republice.

Organizace ACORUS, z.ú.
Téma Domácí násilí
Region

Praha

Částka 6 417 729 Kč
Datum realizace projektu 01.01.2015 - 30.06.2016
Partneři VÚPSV
Web www.acorus.cz